Vogelgriep beperkt zich niet alleen tot dieren in pluimveebedrijven en wilde vogels. Volgens het Belgische Agentschap van Natuur en Bos zijn er al zeker twee vossen gestorven door het vogelgriepvirus.

vogelgriepvirus
Vossen gestorven door vogelgriepvirus in België | Foto: publiek domein

Het Agentschap van Natuur en Bos heeft 25 kadavers van vossen in Vlaanderen onderzocht. Daarvan hebben onderzoekers bij twee dieren vastgesteld dat ze zijn gestorven door het vogelgriepvirus. Ze raakten volgens Natuur en Bos ziek na het eten van zieke of dode vogels. Een van de vossen werd gevonden in Kortenberg en de ander vlak bij een natuurgebied, het Zwin. “Op die plek komen veel zeevogels en het is vooral bij die dieren dat het virus nu circuleert”, zei Muriel Vervaecke van het Agentschap Natuur en Bos.

“In juni zagen we het vogelgriepvirus vooral bij zeevogels die in kolonies leven, nu bij meeuwen. Vermoedelijk heeft de vos de ziekte opgelopen door zieke vogels te eten.”

Verder onderzoek

Sinds de lente houdt Natuur en Bos bij welke dieren besmet raken, in de hoop het virus onder controle te houden. Daarmee begon de organisatie na meldingen van zieke dieren.

“Maar het is pas vrij recent dat we ook zieke vossen hebben ontdekt.”

Verder onderzoek moet uitwijzen of vossen het virus onderling ook verspreiden. Daar zijn op dit moment overigens geen aanwijzingen voor.

Nederland

Het vogelgriepvirus H5N1 is begin dit jaar al geconstateerd bij een vos in Nederland. In januari rapporteerde de Universiteit van Wageningen een zieke vos te hebben gevonden in Brabant die verschijnselen had van het vogelgriepvirus. Het dier vertoonde neurologische verschijnselen zoals rondjes lopen, omvallen en was waarschijnlijk blind. De vos werd opgevangen maar is wegens zijn toestand geëuthanaseerd.

Verantwoordelijkheid

Tot slot, de meeste dieren die het vogelgriepvirus krijgen worden ernstig ziek en sterven. Dieren in het wild blijven nu vaak liggen, omdat onduidelijk is wie de verantwoordelijkheid heeft om de dieren te ruimen. Daardoor vormt het een nog groter gevaar voor zoogdieren die de dode vogels opeten of er op een andere manier in aanraking mee komen.

Bronnen:

Vogelgriep: 53.000 kippen afgemaakt in Dalfsen

©AnimalsToday.nl Sophie Jongma