Op 18 oktober 2022 lieten de regionale autoriteiten van Galicia, in het noordwesten van Spanje, 52.000 nertsen afmaken. Op de fokkerij in Carral bij A Coruña, waar de dieren werden gehouden, was vogelgriep vastgesteld. Vorige week werd bekend dat de dieren elkaar waarschijnlijk onderling hebben besmet.

nerts
Vogelgriepbesmetting bij nertsen in Spaanse fokkerij | Foto: Animal Rights

Net als bij Sars-cov-2 bestonden de eerste symptomen bij de Spaanse nertsen uit luchtwegproblemen en verhoogde sterfte. Als resultaat van uitgevoerde tests werden twee positieve gevallen van influenza A (H5N1) gedetecteerd: dezelfde virusvariant die ook bij ons leidt tot de massale ‘ruimingen’ van vogels. De fokkerij huisde op dat moment 8.369 fokdieren en 43.617 gespeende pups. Het bedrijf werd geïsoleerd en de dieren afgemaakt. Onderzoekers maakten vorige week bekend dat de nertsen elkaar mogelijk onderling besmet hebben met het virus. Dit is het eerste bewijs dat het nu aanwezige vogelgriepvirus van zoogdier op zoogdier kan overgaan.

Ernstige longontstekingen

Spaanse en Italiaanse onderzoekers hebben de uitbraak in de nertsenfokkerij bestudeerd. Die is waarschijnlijk ontstaan door de vermalen pluimveeresten die de nertsen gevoerd kregen. Maar het is ook mogelijk dat de nertsen in de open schuren in contact zijn gekomen met wilde zeevogels die besmet waren met vogelgriep.

Het sterftecijfer onder de nertsen liep snel op, tot 4,3 procent per week. Op het toppunt van de uitbraak in de fokkerij met 52.000 dieren betekende dat dat ruim 2.200 nertsen per week crepeerden. Daarnaast liet de necropsie op dode nertsen ernstige longontstekingen en bebloede snuiten zien.

nertsen
Foto: Animal Rights

Het oplopende, hoge sterftecijfer is bovendien een belangrijke aanwijzing dat de nertsen elkaar besmet hebben. “Het is niet waarschijnlijk dat besmetting bij al die sterfgevallen via het voer of contact met wilde zeevogels is gegaan”, zegt Thijs Kuiken, viroloog bij het Erasmus Medisch Centrum, tegen de NOS.

Bij iedere hoogpathogene vogelgriepepidemie raken er wel mensen en andere zoogdieren besmet, met regelmatig sterfgevallen tot gevolg. Ook nu geeft de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aan dat nieuwe besmettingen van mensen zijn te verwachten, zolang de virussen blijven circuleren.

Testen op fretten

‘Normaal’ gesproken is het vogelgriepvirus niet ver genoeg gemuteerd om besmetting van zoogdier op zoogdier en van mens op mens mogelijk te maken. Nu dat wel een optie lijkt, is de kans op een wereldwijde vogelgrieppandemie onder mensen weer een stap dichterbij gekomen. Kuiken:

“Ze wachten op verder onderzoek uit het laboratorium, waar onder meer de besmettelijkheid van het vogelgriepvirus van fret naar fret bestudeerd wordt.”

Ook Sars-cov-2 besmettingen werden het eerst bij fretten aangetoond, net als de nerts een marterachtige. Bovendien zijn alle materachtigen gevoelig voor infectie met influenzavirussen. Hoe efficiënt het virus van marterachtige op marterachtige overgaat is een goede maat voor de efficiëntie waarmee het virus van mens op mens zou kunnen overgaan.

Vogelgriep: Pluimveesector moet drastisch veranderen in Nederland

Vogelgriep in Nederland

Tot slot, de vogelgriepepidemie duurt nu al zo’n vijftien maanden. Meer dan zes miljoen dieren zijn het slachtoffer geworden van deze ziekte en de ‘ruimingen’ op de bedrijven. Het is onbegrijpelijk dat de Nederlandse overheid geen verregaande maatregelen neemt het virus te stoppen.

Bronnen:

‘Minister Adema vergeet dieren in aanpak vogelgriep’

©AnimalsToday.nl Estefanía Pampín Zuidmeer