Mannelijke reeën in Zeeland mogen voortaan het hele jaar door bejaagd worden. De Faunabeheereenheid heeft tot eind 2023 ontheffing gekregen om 350 van de 1500 reeën af te schieten, omdat er afgelopen jaren meer aanrijdingen waren in het verkeer. Dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life stappen naar de rechter om het besluit aan te vechten.

Apeldoorn
350 reeën staan in Zeeland op de lijst voor een kogel | Foto: publiek domein

Volgens de provincie Zeeland waren er in 2016 in totaal 204 aanrijdingen met een ree, terwijl dat aantal in 2014 op 126 lag. Omdat reeën tot nu toe niet bejaagd worden in de provincie verwacht men dat de stijgende lijn van aanrijdingen zal doorzetten. Dat was reden om te besluiten dat tot eind 2023 mannelijke reeën het hele jaar door gedood mogen worden. Voor vrouwtjes en reekalfjes is het jachtseizoen geopend tussen 1 september en 31 maart. De jacht mag plaatsvinden met een geweer en met honden.

Rechter
Dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life snappen niks van dit besluit en stappen gezamenlijk naar de rechter. Jessica Smit van Animal Rights:

“De provincie ziet geen andere mogelijkheid dan afschot, maar alternatieven om verkeersongelukken te voorkomen worden te weinig onderzocht en toegepast. Er wordt vanuit oude vastgeroeste gewoontes te makkelijk naar het geweer gegrepen, wilde dieren zijn hiervan het slachtoffer.”

reeën
Foto: ©Lars Soerink, Vilda natuurfotografen

Volgens Animal Rights en Fauna4Life zijn de meest effectieve manieren om aanrijdingen en gewassenschade te voorkomen wildtunnels of ecoducten; deze zijn voor 100 procent effectief gebleken. De tweede beste optie is het plaatsen van hekken en wildwaarschuwingssystemen, deze zijn in 80-90 procent van de gevallen effectief. Het Overijsselse wildwaarschuwingssysteem zorgde zelfs voor 95 procent minder aanrijden. Jacht is slechts in 50 procent van de gevallen effectief in het voorkomen van aanrijdingen en gewasschade, aldus Animal Rights en Fauna4Life.

Iedere dag
Zodra de verkeersveiligheid in het geding komt gelden andere regels en kunnen dieren beschouwd worden als bedreigend, of schadelijk voor de mens. Traditionele jachtseizoenen tellen dan niet meer en het doden van de ‘overlastgevers’ mag iedere dag van het jaar plaatsvinden. In steeds meer gebieden zijn dagelijks jachtgeweren hoorbaar. Vaak gaat het om jacht op ganzen, want die staan op de zwarte lijst.

Ganzenjacht Hoeksche Waard
Ganzenjacht Hoeksche Waard, 24 augustus 2013 | Foto: via STOP DE GANZENMOORD

Geknal en overlast
Om te mogen schieten in de randen van nacht – een uur voor/na zonsopkomst en ondergang – moet een verzoek ingediend worden. Dit verzoek is in Zeeland ingewilligd, met als gevolg dat een belangrijk deel van de nachtrust van  alle andere dieren, en ook van mensen, verstoord mag worden door ‘geknal aan de horizon’. Lezer Ben uit Leusden in de provincie Utrecht, mailde hierover Animals Today:

“De hele zomer hoor je uit velden in de buurt geknal van jagers, bijna iedere dag en ook wel eens in het donker. Mijn kinderen weten dat er bij iedere knal dieren worden geschoten en raken overstuur. Soms hoor je honden blaffen en best vaak komt er niet lang daarna een groepje gakkende ganzen over.”

Ben zegt dat hij zich kan voorstellen dat je soms aantallen dieren moet controleren, maar nu ontstaat een situatie dat jagers vrij spel hebben:

“Als er ganzen zijn mogen jagers opeens alles en iedere dag dat geschiet zijn wij een beetje beu. Mijn kinderen willen die kant van Leusden helemaal niet meer op terwijl daar de sportvelden liggen.”

De Zeeuwse Faunabeheereenheid probeerde de randen van de ontheffing verder op te rekken met een verzoek om ook op korte afstand van de bebouwde kom te mogen schieten. Dat is afgewezen.

reeën
Foto: Bernard Stam/flickr

Misstand gezien?
Dat honden het dier ook mogen doden kan zomaar leiden tot bloedige drijfjachten, zo waarschuwen sommige critici, die oproepen om misstanden te melden via nummer 144 van de dierenpolitie.

Bronnen:

  • Persbericht Animal Rights/Fauna4Life
  • PZC

©AnimalsToday.nl Bart van Riel