De laatste school orka’s die Groot-Brittannië rijk is, zal waarschijnlijk uitsterven. Volgens wetenschappers zijn de vrouwtjes onvruchtbaar geworden door giftige chemicaliën.

chemichaliën
Een groep van acht orka’s voor de Schotse kust kan zich waarschijnlijk niet meer voortplanten door giftige chemicaliën, opgehoopt in hun lichaam | © Minette Layne on Foter.com / CC BY-NC

In de laatste 25 jaar hebben de acht orka’s voor de westkust van Schotland geen jongen meer gekregen. Onderzoekers vermoeden dat de dieren zijn blootgesteld aan catastrofale hoeveelheden chemicaliën die invloed hebben op de hormonen; hierdoor kunnen ze zich niet meer voortplanten.

Dr. Paul Jepson van de Zoological Society of London:

“Er is voor deze populatie geen mogelijkheid meer zich te herstellen.”

Deze bevindingen sluiten aan op recente waarschuwingen van andere wetenschappers die zich zorgen maken over de groeiende hoeveelheid vervuilende chemicaliën op Britse stortplaatsen, in rivieren en de zee, die de vruchtbaarheid en groei van wilde dieren kan beïnvloeden. Het gaat hierbij ook om vervuiling door medicijngebruik zoals antidepressiva, de (anticonceptie)pil en diabetesmedicatie, die worden afgevoerd met het huishoudelijk afvalwater.

Hormoonverstoorders

Uit een onderzoeksverslag gepubliceerd in Proceedings of the Royal Society B blijkt dat de invloed van deze complexe medicijncocktails (hormoonverstoorders, of EDC’s) op het milieu nog niet volledig duidelijk is. De auteurs wijzen erop dat de enorme hoeveelheid kunstmatige chemicaliën die in het milieu terechtkomen zo groot is, dat het voor onderzoekers geen doen is om vooraf te beoordelen of ze wel veilig zijn. Volgens professor John Sumpter van Universiteit Brunel zijn er jaarlijks zo’n 2000 nieuwe chemicaliën beschikbaar.

“Van een grote hoeveelheid chemicaliën die we dagelijks gebruiken weten we niets of zeer weinig over hun giftigheid.”

PCB’s

De hormoonverstoorders die debet zijn aan het uitroeien van de populatie orka’s in Schotland zijn PCB’s (Polychloorbifenylen). Deze schadelijke chemicaliën werden gebruikt in elektronische apparatuur en voor andere industriële doeleinden. In de jaren 1980 zijn ze in verboden in het Verenigd Koninkrijk maar ze zijn heel hardnekkig. De hoeveelheid PCB’s in Britse wateren blijft onverminderd gelijk volgens dr. Jepson en ze zijn opgenomen in de vetlaag van de zeeroofdieren die bovenaan de voedselketen staan.

PCB’s ernstige bedreiging voor walvisachtigen Europa

In 2016 werd op het Schotse Isle of Tiree een dode orka aangetroffen, een vrouwtje. Het lichaam van het dier bevatte de hoogste waarden PCB’s die ooit in een zeedier zijn aangetroffen. PCB’s zijn oplosbaar in vetten, het is daarom aannemelijk dat vrouwtjes deze schadelijke stoffen via hun vette moedermelk doorgeven aan hun kalfjes.

Professor Sumpter is er bang voor dat nieuw ontwikkelde chemicaliën, waaronder geperfluoreerde verbindingen, voor het produceren van anti-aanbaklagen op kookgerei, ook tientallen jaren in het milieu zullen achterblijven en problemen zullen veroorzaken.

“We maken nog steeds dezelfde fouten die we met PCB’s maakten. Maar de maatschappij wil pannen hebben waarin eieren niet aanbakken.”

Stijgend medicijngebruik

Hij verwacht dat het gestegen gebruik van plastic, het stijgende gebruik van antidepressiva en diagnoses van diabetes type 2 de hoeveelheid hormoonverstoorders in het milieu verder zal doen toenemen. Huishoudelijk afvalwater kan ook synthetische versies van menselijke geslachtshormonen oestrogeen en progestageen bevatten, die gebruikt worden in anticonceptie, hormoonvervangende therapie en de behandeling tegen kanker.

Bron:

©Animals Today Angelique Lagarde