Het voortbestaan van orka’s en andere walvisachtigen wordt bedreigd door de grote hoeveelheden giftige PCB’s (polychloorbifenyl) die nog in het milieu aanwezig zijn. Dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van de Zoological Society of London (ZSL).

PCB's
PCB’s brengen het voortbestaan van walvisachtigen in gevaar | Foto credit: kckellner via Compfight cc

Zorgwekkend effect op populatie
Hoewel het gebruik van PCB’s in de jaren ’80 verboden werd, blijken er nog grote hoeveelheden aanwezig te zijn in Europese wateren. De giftige stof werd aangetroffen in de dikke vetlaag (blubber) van orka’s en dolfijnen: hiervan is bekend dat het desastreus is voor het immuunsysteem van de dieren en de voortplanting in gevaar brengt. Miskramen en sterfte van pasgeboren kalfjes kunnen het gevolg zijn. Volgens de wetenschappers is dit nu het geval bij orka’s, tuimelaars en gestreepte dolfijnen in Europa. Vooral de populaties orka’s voor de kust van West-Europa zijn klein, en sommige groepen hebben al jaren geen (overlevend) kalfje gekregen; dit brengt hun overlevingskansen ernstig in gevaar.

Blubbermonsters
Jarenlang namen de onderzoekers tijdens autopsies monsters van het vet van gestrande en aangespoelde walvissen, dolfijnen en bruinvissen, in totaal meer dan 1.000 dieren. De aangetroffen hoeveelheden PCB’s bleken het hoogste ter wereld te zijn. In het onderzoek werden ook zogenaamde ‘hotspots’ geïdentificeerd, waar de concentratie het grootst is. Dit betreft onder meer het westelijk deel van de Middellandse Zee en het zuidwesten van het Iberisch schiereiland. Ook bij industriële en dichtbevolkte gebieden is de concentratie zeer hoog.

Dr. Paul Jepson van de Zoological Society of Londen:

“De hoge levensverwachting en hun rol als toppredatoren maken dat diersoorten als orka’s en tuimelaars extra kwetsbaar zijn. Door hun voedingspatroon hopen PCB’s zich op in hun vetlaag. Ondanks het verbod en een aanvankelijke afname van de hoeveelheid afval in het milieu, blijft de hoeveelheid PCB’s in Europese walvisachtigen gevaarlijk hoog.”

“Zonder verder maatregelen hebben deze chemicaliën nog decennia lang invloed op onze orka- en dolfijnpopulaties. Er moet echt iets gebeuren, anders raken we onze orka’s kwijt.”

PCB’s werden onder meer gebruikt in de fabricage van elektronische producten, brandvertragende middelen en verf.

Bron ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde