Vanaf vandaag kunnen bedrijven subsidie aanvragen om hun milieudruk te verminderen. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) stelt in totaal 2,5 miljoen euro beschikbaar voor bedrijven die “het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen willen opnemen in hun strategie en bedrijfsvoering.

Koeien

Met het subsidiegeld kunnen bedrijven een pilot uitvoeren, waarbij de overheid de helft betaalt, met een maximum van een half miljoen euro per project. Voorwaarde is wel dat de bedrijven afkomstig zijn uit de sectoren agrofood, energie, chemie, tuinbouw en uitgangsmaterialen, water, logistiek, life sciences and health of toerisme.

Bron ©PiepVandaag.nl Rik Peters