Vorige week hebben de beelden van de olifant van Circus Renz International die geslagen werd door een medewerker heel wat stof doen opwaaien. Bite Back deed aangifte en de circusmedewerker werd op staande voet ontslagen want het geweld dat hij gebruikte zou volgens het statement van het circus exceptioneel zijn.

Circus Renz Berlin - olifant - blind
Circusolifant van Circus Renz Berlin, ook nog eens blind aan één oog

Nog vaak denk ik aan de olifanten van Circus Renz Berlin waar ik eerder dit jaar namens PiepVandaag.nl aangifte wegens mishandeling voor deed. Ik ben zelf naar dit circus gegaan samen met een gespecialiseerde wildlife dierenarts om te onderzoeken hoe deze dieren worden gehouden, in wat voor conditie zij verkeren en hoe ze in een voorstelling worden ingezet. De bevindingen waren diep triest.

Nu kreeg ik een aantal dagen geleden nieuw beeldmateriaal toegestuurd van diezelfde olifanten.

Olifanten in circussen vertonen gemiddeld ruim 45% van de tijd stereotiep of stressgerelateerd gedrag. Dit uit zich in het zwaaien van de slurf en het heen en weer wiegen (weven) van het lichaam.

Stereotiep gedrag olifanten Renz Berlin 24-06-2015

 

Per dag doen ze dit gemiddeld zo’n 10 uur. Onderzoekers noemen als oorzaak:

“Een chronisch te weinig complexe, sociale en fysieke omgeving, ernstige beperking van hun bewegingsvrijheid en een suboptimaal rantsoen” [Bron]

De geslachtsdelen bij beide olifanten van Circus Renz Berlin zijn tot buiten de schede verzakt. Hetgeen waarschijnlijk wordt veroorzaakt door alle keren dat ze op de achterbenen hebben moeten staan of andere onnatuurlijke houdingen hebben moeten aannemen.

Op onderstaand beeldmateriaal is dat duidelijk te zien.

Verzakte geslachtsdelen olifanten Renz Berlin 25-06-2015

Toen ik bij Circus Renz Berlin ben gaan kijken hadden de olifanten ook nog eens een veel te klein verblijf voor met z’n tweeën. Een houten vlonder van ongeveer vijf bij zes meter, uitgerust met kettingen en riemen om de dieren aan vast te binden.

De dierenarts vertelde mij bij het zien hiervan:

“Ik maak me zorgen over deze twee dieren vanwege hun beperkte bewegingsmogelijkheden en omwille van de sfeer van totale overheersing van de mens over deze dieren waardoor ieder eigen initiatief in de kiem wordt gesmoord. Zeker ook omdat olifanten uiterst sensibel en intelligent zijn.”

En nu staan ze dus nog steeds samen op een heel klein stukje achter een draadje schrikdraad. Aan de situatie van de dieren is helemaal niets veranderd. En hoe onvoorstelbaar ook de dieren in beslag nemen is volgens de NVWA, waar ik dus eerder aangifte deed, niet mogelijk.

Verbod

In september gaat dan eindelijk het verbod in op het gebruik van wilde dieren in circussen, maar sommige gemeenten hebben nu al aangegeven geen vergunning af te geven aan circussen waar wilde dieren optreden. Nu blijkt echter dat ze zich vervolgens laten misleiden in de vergunningsaanvraag. Opmerkelijk! Zo geeft de gemeente Huizen in een mail aan dat zij op basis van hun voorkeursbeleid voor circussen zónder wilde dieren, Circus Renz International, een vergunning heeft verstrekt.

Mail communicatie gemeente Huizen:

Gemeentebeleid

In het collegeprogramma is opgenomen dat de gemeente Huizen voorrang geeft aan circussen die geen gebruik maken van wilde dieren. Het verbieden van wilde dieren staat de regelgeving nog niet toe. Dit gaat naar verwachting in september van dit jaar veranderen. Dan komt er landelijke regelgeving, waardoor het niet meer is toegestaan om met wilde dieren op te treden in circussen.

Keuze circus

Dit jaar heeft de gemeente zo’n 9 vergunningsaanvragen gekregen voor een circus. Bij die aanvragen vindt er een check plaats op het optreden van wilde dieren. Dat is ook gebeurd bij de aanvraag van Circus Renz International. Circus Renz International vertelde ons toen dat er geen wilde dieren (zoals olifanten) optreden. Op grond daarvan heeft de gemeente vergunning verstrekt aan dit circus. Uit gesprekken van de gemeente met de organisatie van dit circus blijkt ook dat de olifanten geen kunsten zullen vertonen. Wel mogen de dieren een rondje door de piste lopen en zijn zij beschikbaar voor het maken van foto’s.

Oké, dus nu moeten we gaan uitleggen dat met de dieren een rondje door de piste lopen ook een kunstje doen is. Wat een aanfluiting!

Ook de gemeente Rotterdam heeft een vergunning afgegeven en dan aan Circus Renz Berlin. In dit circus zouden ook geen olifanten meer optreden. Natuurlijk!

Gelukkig is september heel dicht bij!

Waar moeten de dieren heen?

Tenslotte voor alle mensen die denken:

“Maar wat gebeurt er met die dieren als het verbod eindelijk echt is ingesteld?”

Wilde Dieren de Tent Uit (WDdTU) is een een e-mailactie begonnen om de om de opvang voor wilde dieren in circussen te regelen. Over drie maanden gaat het verbod op het gebruik van wilde dieren in het circus in maar er is door staatssecretaris Dijksma nog niets geregeld met betrekking tot de opvang van de dieren.

Wilde Dieren de Tent Uit zegt steeds vaker te zien dat dieren ‘verdwijnen’ uit circussen. Om te voorkomen dat ze in de handen van handelaren vallen og een ellendig leven in een circus buiten Nederland krijgen wil de stichting haar netwerk inzetten om voor ieder dier een geschikt nieuw huis te vinden.

Ik zou zeggen ondersteun deze actie.

Teken!

Misschien gloort er ook hoop op een beter leven voor de olifanten van Circus Renz Berlin en Circus Renz International…


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.