De Tweede Kamer wil cameratoezicht in alle Nederlandse slachthuizen, desnoods verplicht. Een motie van de Partij voor de Dieren die daarom vroeg werd vandaag met een ruime meerderheid aangenomen.

Cameratoezicht
De Tweede Kamer wil cameratoezicht in alle Nederlandse slachthuizen | Foto: Pixabay

Stap verder
Eerder had staatssecretaris Van Dam -in reactie op kritische vragen van Kamerlid Esther Ouwehand- gezegd in gesprek te zullen gaan met (varkens)slachterijen over cameratoezicht. Dit naar aanleiding van de schokkende beelden van mishandeling van varkens in een slachthuis in Tielt (België), waarvan het vlees volgens berichten door Nederlandse keur- en kwaliteitsslagers werd verkocht. De Kamer heeft de inzet van het kabinet nu aangescherpt: cameratoezicht moet de norm worden in alle Nederlandse slachterijen, en mag niet vrijblijvend zijn. Als slachterijen niet bereid zijn tot cameratoezicht over te gaan en de beelden ter beschikking te stellen aan de controleurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, moet het kabinet overgaan tot wettelijke verplichting.

Verder toezicht nodig
De Partij voor de Dieren werkt aan verdere aanscherping van het toezicht op de vleesindustrie. De partij pleit niet alleen voor adequate handhaving door de NVWA, maar ook voor livestreams van het gehele slachtproces, waarbij de beelden toegankelijk moeten worden voor het publiek. Ook wil de partij beter (camera)toezicht op diertransporten en veehouderijen. Om het moordende tempo waarin dieren door het slachthuis worden gejaagd substantieel te verlagen, moet beter toezicht hand in hand gaan met een forse vermindering van het aantal dieren dat wordt geslacht.

Kamerlid Esther Ouwehand:

“Verplicht cameratoezicht in alle Nederlandse slachthuizen is een mooie stap naar een beter toezicht op de dieren in de vleesindustrie. Het aantal dieren dat we slachten zal fors moeten worden verkleind, en het toezicht moet fors worden verbeterd. Alleen zo kunnen we dierenleed daadwerkelijk bestrijden.”

Persbericht Partij voor de Dieren


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.