In het Ierse graafschap Wicklow, ten zuiden van Dublin, worden mogelijk zo’n 50.000 herten gedood. De overheid wil hiermee de verspreiding van rundertuberculose onder vee tegen gaan. Dat de wilde herten de landbouwdieren besmetten is echter niet vastgesteld.

50.000 herten
In Ierland worden plannen gemaakt om 50.000 herten te doden | Foto: Pixabay

Wilde dieren slachtoffer van veehouderij
Het gaat er steeds meer naar uitzien dat tienduizenden herten in Ierland het slachtoffer zullen worden van een ongefundeerde poging de verspreiding van rundertuberculose onder te stoppen. Het aantal herten in het graafschap Wicklow zou te groot zijn en uit onderzoek blijkt dat de hoeveelheid met rundertuberculose besmette runderen in dezelfde regio (West-Wicklow) vier keer zo groot is als gemiddeld in het land. In plaats van naar de eigen bedrijfsvoering te kijken, zoals de bioveiligheidsmaatregelen die moeten voorkomen dat ziekten het bedrijf worden binnengebracht en zich verspreiden, wijzen sommige boeren naar de vrij rondlopende herten. Volgens hen besmetten deze wilde dieren de runderen.

De Wild Deer Association of Ireland, een jagersvereniging nota bene, wijst erop dat helemaal niet bekend is hoe groot de hertenpopulatie in de diverse graafschappen precies is. Damien Hannigan:

“Als iemand zegt dat we 50.000 herten in Wicklow moeten doden, is dat aantal volledig uit de lucht gegrepen, het is nattevingerwerk.”

Over de beschuldiging dat herten de gevreesde ziekte zouden overdragen zegt hij:

“Momenteel is er geen sluitend bewijs in Ierland of internationaal dat er een samenhang is tussen de stam van rundertuberculose in runderen en die in de kudde wilde herten in het graafschap Wicklow of ergens anders. En als de stam hetzelfde blijkt te zijn, wil dit nog steeds niet zeggen dat herten tuberculose overdragen op vee, aangezien het ook zo kan zijn dat het vee de ziekte overdraagt op herten. Andere beweringen zijn misleidend en helpen de boeren niet die financieel gedupeerd zijn door de besmetting van hun vee met rundertuberculose.”

Dragers rundertuberculose
Het is waar dat niet alleen runderen, maar ook andere dieren zoals hertendassen en katten rundertuberculose bij zich kunnen dragen. Of deze wilde dieren de ziekte inderdaad overdragen op vee is zeer de vraag. Uit onderzoek in Groot-Brittannië, waar jaarlijks vele dassen worden afgeschoten om het vee te ‘beschermen’, blijkt dat de dieren amper met elkaar in contact komen en dassen de koeien juist vooral vermijden. De kans dat koeien elkaar besmetten is vele malen hoger.

Rundertuberculose is een ziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium bovis. Het is weliswaar besmettelijk voor de mens, maar de kans op besmetting is klein. Sinds 1999 heeft Nederland de tbc-vrije status. In Groot-Brittannië en Ierland komt de ziekte nog wel voor: runderen die besmet blijken te zijn gaan (vroegtijdig) naar de slacht, het vlees mag niet voor consumptie worden gebruikt en levert dus niets op. Hoewel rundertuberculose met name onder vee verspreid wordt, en een probleem is van de vee-industrie, wordt de wijze waarop verspreiding plaatsvindt vooral gezocht bij wilde dieren. Regelmatig is op Animals Today te lezen over de dassendoding in Engeland.

Bron Thejournal.ie ©Animals Today Angelique Lagarde