In de Khata corridor, een zeer rijk natuurgebied tussen Nepal en India, is voor het eerst een Indische neushoorn uitgerust met een zender. Het jonge neushoornvrouwtje gaat, dankzij de zender om haar nek, waardevolle data leveren die het Wereld Natuur Fonds (WNF) en de Nepalese overheid gebruiken om de bedreigde soort nog beter te kunnen beschermen. In een grensgebied ligt het gevaar van stropers altijd op de loer.

Neushoorn met zender
Foto: Thomas Hawk/flickr

Femke Koopmans van WNF licht toe:

“De zender geeft ons veel meer inzicht in het leefgebied van Indische neushoorns. Daarnaast kunnen antistroperij patrouilles nog gerichter worden uitgevoerd als we weten waar neushoorns zich bevinden.”

Twee keer Amsterdam

Katha Corridor bevindt zich in het westen van Nepal. De doorgang verbindt Bardia National Park met Katarniaghat Wildlife Sanctuary over de grens in India. Bardia NP heeft een oppervlakte van twee keer de stad Amsterdam. Het is een van de rijkste natuurgebieden in de regio. In dit semi-tropische oerwoud komen naar schatting 450 soorten vogels voor en 650 soorten zoogdieren, zoals ernstig bedreigde Bengaalse tijgers en Indische neushoorns.

‘Zero poaching’

Begin twintigste eeuw was de Indische neushoorn bijna uitgeroeid. Dankzij een combinatie van strenge handhaving door de overheid, natuurbeschermings- en antistroperijmaatregelen vierde Nepal eerder dit jaar 365 dagen ‘zero poaching’, wat ook in 2011 het geval was.
Volgens de laatste telling uit 2011 zijn in het laagland van de Terai ruim 550 Indische neushoorns. Deze soort, die ook wel de pantserneushoorn (rhinoceros unicornis) wordt genoemd, komt alleen nog voor in Nepal en India.

Bengaalse tijgers

De Terai is een van de prioriteitsgebieden voor WNF. In dit gebied gaat het ook beter met de tijgers. Uit de laatste telling (2013) bleek dat er naar schatting 198 tijgers in het wild leven in Nepal. Bij de laatste telling uit 2009 werden nog 121 tijgers in het wild geteld in het Terai Arc landschap.

Bron:

  • Persbericht WNF