Levend gekookte varkens in slachthuizen zijn geen uitzondering, zo blijkt uit nieuw onderzoek van Varkens in Nood. Uit verslagen van NVWA-inspecteurs blijkt nog steeds dat sommige varkens na de ‘bedwelming’ met CO2 onvoldoende verdoofd zijn en bij bewustzijn in het heetwaterbad op gruwelijke wijze aan hun einde komen, ondanks aanwezigheid van de toezichthouder.

Levend gekookte varkens in slachthuis geen uitzondering
Levend gekookte varkens in slachthuis geen uitzondering | Foto: publiek domein

Stichting Varkens in Nood heeft bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) rapporten opgevraagd, waarin dierenwelzijnsovertredingen in Nederlandse varkensslachthuizen in de periode 2019 en 2020 beschreven staan. De meest gerapporteerde overtredingen betreffen fouten tijdens het bedwelmen en doden van de varkens. Als gevolg zijn varkens mogelijk nog in leven én bij bewustzijn tijdens de volgende stappen van het slachtproces, zo concludeert Varkens in Nood.

Levend gekookte varkens geen uitzondering

De rapporten beschrijven dieren die gillen nadat ze in hun keel worden gestoken of wanhopig spartelend in het hete water van de broeibak verdrinken. Deze ernstige overtredingen zijn in strijd met de Wet dieren en de onderhavige Europese verordening inzake de bescherming van dieren bij het doden.
.

Horrorpraktijken in Nederlandse slachthuizen

.
Vier jaar geleden bleek al uit undercoverbeelden dat varkens regelmatig bij bewustzijn in de ‘broeibak’ terechtkomen, een waterbad van 60 graden om vuil en haren los te weken. Nederland stond op zijn kop, maar er veranderde niets.
.

Varkens nog regelmatig bij bewustzijn geslacht en gekookt

.
Twee jaar geleden bleek dat het toezicht van de NVWA ook op dit vlak faalt en Varkens in Nood doet aangifte. Inspecteurs van de toezichthouder zien nog steeds gruwelijk leed in de slachthuizen, hoe varkens spartelend verdrinken in de broeibak. Maar er verandert opnieuw helemaal niets.
.

Slachthuis aangeklaagd wegens ernstige dierenmishandeling

.
En ook nu trekt Varkens in Nood aan de bel, na een WOB-verzoek:

“De rapporten van de NVWA laten zien dat afschuwelijke misstanden in slachthuizen geen incidenten zijn. Ze komen herhaaldelijk voor bij meerdere Nederlandse slachthuizen, ondanks het aanwezige toezicht. Dit toezicht bestaat niet alleen uit de aanwezigheid van een inspecteur van de NVWA, maar ook uit vrijwillig cameratoezicht waar alle (middel)grote slachthuizen aan meewerken. (…) Volgens een evaluatie van de NVWA is de kans op het vinden van een overtreding via cameratoezicht 75 keer zo groot als bij regulier toezicht.”

Desondanks blijven veel dierenwelzijnsovertredingen in slachthuizen nog steeds onopgemerkt. Zo
bracht Varkens in Nood vorig jaar de misstanden in slachthuis Gosschalk aan het licht, ondanks de aanwezigheid van een NVWA-inspecteur en vrijwillig cameratoezicht. De door de NVWA gerapporteerde overtredingen zijn dus slechts het topje van de ijsberg, aldus Varkens in Nood.
.

Karen’s blog: Weer gruwelijke beelden, wat is er met mijn aangifte gebeurd?

Bevindingen en conclusie

In het kort de recente bevindingen (pdf) van Varkens in Nood. Eerst de overtredingen:

 • Geen controle op bewustzijn varkens na bedwelming of verbloeding
 • Slechte bedwelming
 • Onjuist verbloeden van varkens na bedwelming

Er vindt mishandeling plaats:

 • Slaan
 • Voortslepen aan poot
 • Hulpbehoevende dieren worden niet tijdig gedood
 • Onjuist gebruik taser

Extra dierenleed wordt veroorzaakt door:

 • Vermijdbare pijn, spanning of lijden
 • Onbekwaam personeel

Vermijdbaar leed voorafgaand aan de slacht:

 • Geen drinkwater beschikbaar in hok
 • Hokken te vol
  .

Varkens in Nood benadrukt het belang van cameratoezicht, maar dan wel verplicht en extern te bekijken. Ook is er nieuwe techniek in te zetten om het toezicht te verbeteren:

“Verplicht en extern cameratoezicht garandeert dat overtredingen in beeld gebracht worden en dat inspecteurs onbelemmerde toegang hebben tot de beelden. Dit zijn de beginselen van effectief toezicht. Om te zorgen dat handhaving ook zo efficiënt mogelijk is, zijn ook ontwikkelingen in intelligent cameratoezicht nodig. Ieder slachthuis produceert uren aan beeldmateriaal, welke onmogelijk allemaal bekeken kunnen worden. Momenteel vragen inspecteurs een random selectie aan beelden op om in het slachthuis te beoordelen. Met intelligent cameratoezicht is het mogelijk om welzijnsovertredingen automatisch te detecteren, wat zorgt voor een drastische verlaging in werklast voor de inspecteurs die de beelden bekijken.”

Varkens in Nood pleit voor effectief, openbaar cameratoezicht als toevoeging aan – en geen vervanging van – fysieke inspecties in slachthuizen. Beide vormen van toezicht zijn noodzakelijk om de dieren in Nederlandse slachthuizen te beschermen. De Centrale Organisatie voor de Vleessector COV is echter van mening dat de NVWA nu al alle beelden kan inzien (van de grotere slachthuizen, red.) en ziet geen reden voor verandering. Teken daarom de petitie voor verplicht onafhankelijk cameratoezicht in slachthuizen.

Bron:

©AnimalsToday.nl