Varkens in Nederlandse slachthuizen worden nog steeds regelmatig bij bewustzijn geslacht en ondergedompeld in een bad met heet water. Het toezicht hierop faalt, zo blijkt uit rapporten van de NVWA, die door Varkens in Nood zijn opgevraagd. Varkens die geslacht worden horen bij wet verdoofd te zijn met CO2, maar uit rapportages blijkt dat hiervan lang niet altijd sprake is, wat leidt tot vreselijk dierenleed.

Varkens nog regelmatig bij bewustzijn geslacht en gekookt
Varkens worden regelmatig bij bewustzijn geslacht en gekookt, toezicht van NVWA faalt | Foto: publiek domein

Volgens Varkens in Nood faalt het toezicht en zijn er gruwelijke rapportages van NVWA-inspecteurs, die melden dat de dieren na de bedwelming lang niet altijd buiten bewustzijn zijn. Een inspecteur:

“Tijdens mijn inspectie bevond ik mij in de ruimte waar de bedwelmde varkens hangend worden getransporteerd naar de broeibak. In dit stadium zijn de varkens verdoofd en gestoken om te verbloeden. Ze moeten in dit stadium dood zijn.”

De ‘broeibak’ is een bad met heet water van 60 graden waarin het lichaam van het dier wordt ondergedompeld. Maar in diverse gerapporteerde gevallen komt dit neer op een gruwelijke verdrinking, aldus een inspecteur:

“Ik zag dat een varken dat reeds in de broeibak zakte, nog hevig spartelde. Eens ondergedompeld in het hete water van 60 graden, bleef het dier zodanig te keer gaan dat het water over de broeibak gutste. (…) Verschillende andere varkens die aan hetzelfde baanwerk hingen en dus ook dood zouden moeten zijn bewogen ook nog hevig. Ze stampten met de achterpoten. Enkele hadden zelfs nog oogreflex, wat een teken van bewustzijn is.”

Varkens nog regelmatig bij bewustzijn geslacht en gekookt
Varkens zijn levende wezens met gevoel en emoties | Foto: publiek domein

Geen incidenten

In 2018 werd al aan de bel getrokken dat deze gruwelijkheden voorkomen in Nederland, nadat RTL hierover verslag deed. Maar de kwestie werd door de NVWA afgedaan als ‘incidenten’ en er zou geen sprake zijn van ‘grootschalige misstanden’. Varkens in Nood twijfelt hier ten zeerste aan, wat terecht is gezien het algehele disfunctioneren van de NVWA, waarover we met grote regelmaat schrijven.

In de opgevraagde rapporten van de NVWA in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) worden zes gevallen gemeld waarin varkens levend gekookt worden. Maar Varkens in Nood vermoedt dat er veel meer van deze gevallen plaatsvinden, buiten het zicht van de tekortschietende inspectie:

“Voorvallen worden soms bewust niet gerapporteerd. Bovendien kan een NVWA-inspecteur niet altijd overal aanwezig zijn. Het is zo goed als zeker dat er in Nederlandse slachthuizen veel meer incidenten plaatsvinden dan uit de rapporten naar voren komt.”

Het is zo goed als zeker dat er in Nederlandse slachthuizen veel meer incidenten plaatsvinden dan uit de rapporten naar voren komt | Foto: publiek domein

Veel meer misstanden

Uit de rapporten blijkt dat van begin 2018 tot en met juni 2019 nog veel meer ernstige misstanden plaatsvonden bij het aanvoeren en doden van varkens: dieren met botbreuken en ontstekingen die illegaal werden vervoerd, uitgescheurde spieren van dieren die dagenlang in hun eigen mest in het slachthuis stonden, varkens die levend in de kadaverbak zijn beland en slachthuismedewerkers die niet of te laat ingrijpen bij incidenten.

Om deze gruwen te stoppen pleitte de Partij voor de Dieren donderdag nog voor meer inspecteurs, maar minister Bruins voor Medische Zorg heeft al laten weten dat er geen controleurs bijkomen. Het aantal van 350 inspecteurs op 642 miljoen dieren die per jaar in Nederland worden geslacht is veel te weinig om werkelijk toezicht te kunnen houden, aldus de PvdD.

boerderijdieren
Californische initiatiefnemers willen een betere wetgeving voor boerderijdieren | Foto: Pixabay

Cameratoezicht

Er wordt al jaren aangedrongen op veel meer camera’s in de slachthuizen om op afstand de slacht te monitoren. Dierenarts Frederieke Schouten van Varkens in Nood:

“Er hangen nu vaak al camera’s, maar de beelden daarvan blijven eigendom van de slachterij. De inspecteurs mogen ze alleen op de slachterij bekijken. Wat ons betreft komt er een livestream waardoor iedereen de slachterijen kan controleren.”

Hoe dan ook moet de volledige slacht door de overheid, in dit geval toezichthouder NVWA, middels camera’s te volgen zijn, vindt Frederieke Schouten. Mogelijk denkend aan de opmerking van Paul McCartney, die zei dat ‘als de slachthuizen glazen muren hadden er heel wat meer mensen vegetariër waren’, wil Varkens in Nood daarom dat het cameratoezicht fors wordt uitgebreid:

“Dan is dit soort praktijken snel voorbij.”

Al jaren zijn er (loze) beloftes over verplicht cameratoezicht. Er lopen pilots in slachthuizen, mede betaald door het ministerie van Landbouw. Maar nog steeds is cameratoezicht niet verplicht in Nederlandse slachthuizen. Extern en onafhankelijk toezicht is nu nodig om de dieren werkelijke bescherming te bieden tegen de gruwel levend geslacht te worden, aldus Varkens in Nood.

Karen’s blog: De vuile was van de NVWA stinkt

.
Bronnen:

©AnimalsToday.nl Bart van Riel


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.