Een afvaardiging van Stichting DierenLot heeft de petitie ‘Samen voor zeehonden’ aangeboden aan de Vaste Kamercommissie LNV, op de Statenpassage in het gebouw van de Tweede Kamer. Voorzitter Attje Kuiken nam de handtekeningen in ontvangst. Inmiddels is de petitie ruim 27.800 keer ondertekend, en dit aantal loopt nog steeds op.

‘Samen voor zeehonden’
Aanbieden handtekeningen petitie ‘Samen voor zeehonden’ in Den Haag | Foto: Stichting DierenLot

De petitie is opgestart uit onvrede en onbegrip over een wetenschappelijk rapport, aangeboden op 13 maart aan minister Schouten van LNV. Hierin staat het advies om zieke zeehonden voortaan zoveel mogelijk aan hun lot over te laten en desnoods af te maken op het strand. Daarnaast mogen jonge zeehondenpups die hun moeder kwijt zijn, oftewel huilers, pas na 24 uur gered worden. Dat betekent dat veel van deze dieren in eenzaamheid van de honger zullen sterven.

Verontwaardigd
Stichting DierenLot is zeer verontwaardigd over dit advies, juist ook omdat de minister beloofd heeft dat er in het advies zowel ruimte moest zijn voor de visie van natuurbeschermers (die denken aan soortbehoud), als dierenhulpverleners (die opkomen voor elk dier in nood). Maar in het rapport is te weinig rekening gehouden met het dierenwelzijn, en het feit dat je volgens de wet verplicht bent om een  dier in nood te helpen. Bovendien zijn er voldoende wetenschappelijke onderzoeken beschikbaar die de gestelde conclusies in het onderzoek juist weer ontkrachten.

‘Samen voor zeehonden’
Deze zwaar vermagerde huiler op het strand voortaan dan maar laten liggen? | Foto: Wikimedia (maker onbekend)

Nieuw onderzoek nodig
Om tot een goed advies te komen en gefundeerde stappen te nemen is het nodig om nieuw onderzoek te doen naar de actuele stand van zaken, en geen overhaaste conclusies te nemen zoals de sluiting van zeehondencentra. Met deze petitie wil DierenLot bereiken dat het rapport van tafel verdwijnt.

Persbericht Stichting DierenLot