Stichting Varkens in Nood heeft maandag aangifte gedaan tegen een slachthuis waar levende varkens onverdoofd in een ‘broeibak’ terechtkwamen, waarna ze bij bewustzijn in het hete water van 60 graden verdronken. Het slachthuis is aangeklaagd omdat boetes en ‘waarschuwingen’ van de NVWA niet helpen.

slachthuis aangeklaagd
Slachthuis aangeklaagd waar varkens bij bewustzijn in water van 60 graden verdronken | Foto: publiek domein

De stichting eist dat het slachthuis de wet naleeft die het verbiedt om dieren onnodig pijn te doen of letsel toe te brengen. Varkens in Nood wordt in deze zaak bijgestaan door strafrechtadvocaat Christiaan Vingerling.

Aangeklaagd om gruwelijke misstanden

Uit rapporten die Varkens in Nood opvroeg bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat van begin 2018 tot en met juni 2019 regelmatig ernstige misstanden plaatsvonden tijdens het slachten van varkens. De dieren kwamen daarbij op gruwelijke wijze om het leven. Naar aanleiding van deze incidenten pleitte Varkens in Nood eerder succesvol voor cameratoezicht in Nederlandse slachthuizen.
.

Varkens nog regelmatig bij bewustzijn geslacht en gekookt

.
Bestuursrecht faalt

De NVWA treedt bij dit soort misstanden bestuursrechtelijk op tegen slachthuizen met waarschuwingen of boetes van 1.500 euro per overtreding. Frederieke Schouten, directeur van Varkens in Nood:

“Bestuursrechtelijke boetes vanuit de NVWA zijn hier volstrekt onvoldoende, ze doen op geen enkele wijze recht aan de ernst van de misdragingen. Bovendien hebben de lage boetes geen enkel afschrikwekkend effect zoals duidelijk blijkt uit de herhaling van de overtredingen.”

Het onnodig veroorzaken van pijn of letsel bij dieren is strafbaar volgens de Wet dieren, art. 2.1. Strafrechtadvocaat Christiaan Vingerling:

“Het is duidelijk dat er in het bewuste slachthuis bij herhaling sprake is van structureel, onnodig dierenleed dat voorkomen had kunnen worden. Deze ernstige dierenmishandeling vraagt om strafrechtelijke sancties.”

Voor het NPO Radio 1-programma Stax&Toine van 29 juni werd Karen Soeters van House of Animals gevraagd te reageren op het excessieve dierenleed in de slachthuizen. Dat gesprek is hier te beluisteren.
.

  • Lees ook:

Karen’s blog: Stop de NVWA

.
Bron: