2020 zal niemand snel vergeten. Voor Animals Today was het een belangrijk en intens jaar. Wij geloven dat een respectvolle omgang met dieren, natuur en milieu een belangrijk ingrediënt is voor een harmonieus leven. 2020 liet ons allen zien hoe essentieel deze waarde is voor mens en dier.

fijne feestdagen
Foto: Pixabay

2020 was een jaar waarin de (eind)redactie van Animals Today onvermoeibaar een stem is geweest voor dieren, natuur en milieu. We hebben veelvuldig geschreven over corona, de impact op dieren en natuur, en de invloed van menselijk handelen op het ontstaan van zoönosen. Ook brachten we andere belangrijke onderwerpen onder de aandacht in de media, zoals dierenleed in de intensieve veehouderij, slachthuizen, de illegale handel in honden, de effecten van klimaatverandering, etc. Dankzij de steun van onze trouwe volgers konden we dit jaar opkomen voor dieren, waar ook ter wereld.

We gaan van 2021 een mooi jaar van maken. Het team van Animals Today wenst je hele fijne feestdagen, en een gezond, vredig en compassievol 2021 voor mens en dier!