De Tweede Kamer heeft een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen de bezorgdheid van de Kamer over het afschot van drachtige en zogende herten op de Noord-Veluwe, over te brengen aan het provinciebestuur van Gelderland.

Edelherten - afschot
Edelherten | Foto: Compfight cc

Een bijzondere oproep die de ernst van de situatie duidt. Afschot van dieren in een kwetsbare periode met het risico dat jonge dieren verweesd achterblijven is niet te tolereren, al helemaal niet wanneer het afschot gevolg is van falend beleid. Het verstoren van dieren in de reguliere schoontijd is in strijd met de bedoelingen van de wetgever en dient geen enkel redelijk doel. Landbouwschade of andere overlast door herten is goeddeels het gevolg van gebrek aan preventieve maatregelen, die het Provinciebestuur had moeten nemen.

Marianne Thieme schreef een opinieartikel waarin zij de situatie in de natuurgebieden rond het ecoduct Hulshorst uitlegt.

PiepVandaag.nl is een petitie gestart om de provincie Gelderland op te roepen PER DIRECT te stoppen met de jacht.

Teken ook!

Persbericht Partij voor de Dieren