Marja ZuidgeestAl jaren wordt er in elke sector geïnnoveerd. Betere, dunnere of snellere computers en televisies. E-magazines of een apparaat wat het mogelijk maakt om boeken te downloaden, alles is tegenwoordig mogelijk. Innovatie is belangrijk. Zo ook voor de proefdieren.

PROEFDIERVRIJ presenteert: ‘Het proefdier voorbij’. In dit plan beschrijft het V-team een nieuwe denkwijze met betrekking tot risicobeoordeling in de wetenschap. Het V-team is opgericht met het doel de ontwikkeling van nieuwe wetenschap zonder proefdieren te stimuleren. Het gebruik van proefdieren staat regelmatig ter discussie. Wat is belangrijker? De gezondheid van de mens of het dier? Deze vraag kan wat ons betreft niet beantwoord worden, want wat er eigenlijk gevraagd wordt is: Mag je de gezondheid van dieren opofferen voor de gezondheid van mensen?
Juist om deze discussie in een andere richting te duwen, komt het V-team met ‘Het proefdier voorbij’.
Door dit plan is die discussie niet meer nodig. Het kan  namelijk anders en het is mogelijk de huidige onderzoekmethoden te vernieuwen.

Het V-team richt zich in ‘Het proefdier voorbij’ op innovatie  bij risicobeoordelingen. Dit wordt onder andere ingezet bij onderzoek naar voeding, farmaceutica, chemicaliën en cosmetica. De wetenschap en de maatschappij hechten hier zeer veel waarde aan, maar waar niet bij wordt stilgestaan, is dat risicobeoordelingen geen onderzoeken op zich zijn, de resultaten uit deze beoordelingen zijn alleen aannames. De dierproeven die hiervoor worden gedaan, zijn dus geen garantie voor de gezondheid van de mens en dus uiteindelijk onnodig.
Andere onderzoekmethoden hebben zich al bewezen binnen de toegepaste wetenschap voor medische diagnostiek. Hier zijn geen proefdieren meer nodig.

Het is dus zeer goed mogelijk om proefdiervrij te onderzoeken. Een voorbeeld van een proefdiervrij techniek is QSAR (Quantitative Structure-Activity Relationship). Met deze techniek is het mogelijk om verbanden te leggen tussen stoffen, door de structuur en activiteit van een stof te verbinden.  Wetenschappers, ondernemers, de overheid en de maatschappij moeten open staan voor innovatieve methoden en zich hiervoor inzetten. Wanneer iedereen de handen in een slaat om nieuwe, innovatieve technieken te ontwikkelen is het goed mogelijk om in de toekomst het gebruik van proefdieren te stoppen.

Marja Zuidgeest, directeur Proefdiervrij