De jaguar, de  grootste katachtige van Midden- en Zuid-Amerika, is snel aan het verdwijnen. Er wordt steeds meer op dit dier gejaagd, wat samenhangt met de vraag vanuit China. De traditionele Chinese geneeskunde (TCM) speelt hierbij een belangrijke rol.

jaguar
Jaguar steeds vaker gestroopt voor traditionele Chinese geneeskunde | Foto: Pixabay

Chinese geneeskunde

Volgens de traditionele Chinese geneeskunde hebben bepaalde dieren genezende eigenschappen voor de mens. Dit gebeurt ondanks het feit dat er geen wetenschappelijk bewijs bestaat voor hun medicinale werking. Ook de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) doet de vraag naar exotische dierlijke delen niet minderen. Aangezien China op monetair vlak in opkomst is en dermate veel Chinezen in korte tijd tot de status miljonair zijn verheven, groeit de vraag naar exotische dierlijke lichaamsdelen explosief. De illegale handel in wilde dieren staat nu zelfs op de derde plaats van meest lucratieve zwarte markten, na de illegale wapen- en drugshandel.

Tijgers

De jaguar is een van de diersoorten die bedreigd wordt door de illegale handel in wilde dieren als gevolg van grote vraag vanuit China. De voornaamste reden voor de plotselinge stijging van de vraag naar jaguarlichaamsdelen is een tekort aan tijgers. Met minder dan 5.000 tijgers in het wild is deze diersoort nagenoeg uitgestorven. Een eeuw geleden waren er nog maar 100.000 wilde tijgers. De tijger maakt inmiddels deel uit van de groep ernstig bedreigde diersoorten, net als de pangolin, neushoorn, zeepaard, ‘moon bear’ en saiga-antilope. De noordelijke witte neushoorn en de westelijke zwarte neushoorn zijn al uitgestorven als gevolg van illegale stroperij voor de lucratieve verkoop van de hoorns.

Joe Exotic
Tijger | Foto: Pixabay

Chinese bedrijven

Volgens een recente studie, onlangs gepubliceerd in het tijdschrift Conservation Biology, kan de stijging van de vraag naar jaguars aan nog een ander fenomeen worden gelinkt; het groeiende aantal Chinese bedrijven in Zuid- en Midden-Amerika. China heeft in 2018 bijna $306 miljard aan investeringen gedaan in Latijns-Amerika. Chinese bedrijven hebben veelvuldig geïnvesteerd in de verschillende landen in de regio door het bouwen van wegen, havens, vliegvelden en pijplijnen.

Vincent Nijman, een natuurbehoud onderzoeker van Oxford Brookes University, zei:

“In essentie werken deze projecten als gigantische stofzuigers van wilde dieren die alles opzuigen naar China. Deze projecten worden uitgevoerd door Chinese arbeiders, die woon- en werkzaam zijn in Latijns-Amerika en dan ook spullen terug naar hun families in China sturen. Onder de spullen die ze terugsturen zijn illegaal verkregen botten, hoorns en huid dat gebruikt wordt door TCM. Er is vrijwel geen teken dat aangeeft dat ze zich inhouden. ”

Ontbossing

Hoe verwoestend de Chinese traditionele geneeskunde ook mag zijn voor het voortbestaan van vele exotische diersoorten, is het momenteel niet de enige bedreiging voor de jaguar. De vernietiging van leefgebieden van de jaguar is een nog groter probleem, omdat de katachtigen steeds moeilijker aan voedsel kunnen komen. Hierdoor vallen jaguars vee van de lokale bevolking aan; vaak wordt er vervolgens wraak genomen op de katachtigen.

De stijging van het stropen van jaguars is een samenloop van omstandigheden. De Chinese economische groei en globalisering gecombineerd met lokale ontbossing in Latijns-Amerika vormen een grote bedreiging voor het voortbestaan van de jaguar. De illegale dierenhandel is slechts de laatste in een reeks van bedreigingen, maar waarschijnlijk wel de grootste die de jaguar tot op heden heeft moeten doorstaan.

Bronnen:

National Geographic
Reuters
Forbes
La Chispa
Sustainability Times

©AnimalsToday.nl Roy Geers