De rechtbank in Rotterdam heeft vorige maand een man veroordeeld tot 90 dagen gevangenisstraf voor het afhakken van de kop van zijn eigen kat. Ook mag de man gedurende zijn proeftijd geen dieren houden.

kat
Rechtbank veroordeelt man die kat onthoofdde tot gevangenisstraf | Foto (illustratief): publiek domein

De man hakte vorig jaar in mei het hoofd van zijn kat af met een bijl nadat hij in een psychose was beland. De man raakte in een psychose door drank- en drugsgebruik. Omdat de man bekend was met het krijgen van een psychose na middelengebruik is deze volgens de rechter door eigen toedoen ontstaan, waardoor de man gedeeltelijk toerekeningsvatbaar is gesteld. De bijl waarmee de kat werd onthoofd hing open en bloot bij de dader aan de muur.

90 dagen

De rechtbank heeft de man vanwege het “gewelddadige en onbegrijpelijke karakter van het feit” een gevangenisstraf van 90 dagen opgelegd. Hiervan zijn 48 dagen als voorwaardelijk opgelegd, dat betekent dat de dader deze dagen alleen in de gevangenis hoeft door te brengen als hij opnieuw een strafbaar feit begaat binnen zijn proeftijd van twee jaar. Verder mag de dader gedurende zijn proeftijd geen dieren houden. Dit houdverbod zal door de Landelijke Inspectie Dierenbescherming, de NVWA of de politie worden gecontroleerd door middel van huisbezoeken. De dader dient hieraan mee te werken.

Voor het bepalen van de hoogte van de straf heeft de rechtbank gekeken naar de straffen die in min of meer vergelijkbare zaken zijn opgelegd. Hierbij moet wel rekening worden gehouden dat de daad in deze zaak niet volledig aan de dader kon worden toegerekend. De maximale straf die door de rechtbank kan worden opgelegd voor het doden van een dier is drie jaar. In de recent in werking getreden nieuwe richtlijn voor strafvordering dierenmishandeling en dierenverwaarlozing staat een strafeis van slechts 150 uur taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden opgenomen als richtlijn voor het doden van een dier met een bijl (slagwapen).

Zwaardere straffen voor daders in nieuwe richtlijn strafvordering voor dierenmishandeling

De straf mag dan wel hoger zijn dan de in de richtlijn opgenomen strafeis, voor het zeer ernstige feit dat de dader heeft begaan stelt het niet veel voor. Het houdverbod is een schrale troost.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Lianne Raat