Blafoverlast wegnemen. Dat is waar het om gaat in het ‘Antiblafproject’. Blafoverlast kan immers zeer storend zijn voor de omgeving. Slaap inhalen na een nachtdienst is er niet bij als de hond van de buren een constante wekker vormt. Tot rust komen in je eigen veilige omgeving lukt niet, als het blaffen van een hond je tot waanzin drijft. Iedereen kan zich daarbij iets voorstellen.

Blaffende hond

Helaas is het inlevingsvermogen richting de hond meestal minder aanwezig. Een hond die langdurig blaft, lijdt namelijk. Langdurig blaffen is een uiting van stress. Een hond die minutenlang of zelfs urenlang blaft, is daarbij zelf niet gebaat. Hij doet dat omdat er iets is dat hem stress geeft.

Wanneer je dat niet inziet, is het makkelijk om de hond een antiblafband om te doen. Een band die de hond een stroomschok geeft, als hij blaft. Veel honden (maar niet alle!) stoppen daardoor met blaffen. In de gevallen waar de hond stopt met blaffen, lijkt het probleem vervolgens opgelost. De omgeving is blij. De hond echter, lijdt nu nog meer, zij het in stilte.

Een antiblafband is dus geen oplossing. Het bestrijdt een symptoom. Het gaat ten koste van dierenwelzijn. Terwijl het anders kan.

Het Antiblafproject is een gezamenlijk project van de Nederlandse Vereniging van Gedragstherapeuten voor Honden, Alpha, en de Koninklijke Hondenbescherming. Deze organisaties onderzochten eerder diverse situaties van blafoverlast. Ze concludeerden dat de situatie zelden verbetert door inzet van een stroomband. Wat wél helpt en wat goed is voor mens én hond, is bekijken waarom de hond blaft. Wat is de oorzaak van zijn stress en hoe is die oorzaak weg te nemen? Resultaat: een echte oplossing, in plaats van symptoombestrijding. En een verbeterde situatie voor mens en dier.

Opvallend is dat er in situaties van gemelde blafoverlast, soms ook weinig sprake blijkt te zijn van blafoverlast. Het gaat dan om een burenruzie die over de rug van de hond wordt uitgevochten. Stress bij mens en dier dus! Situaties waarin naar een oplossing gezocht moet worden in het belang van alle betrokkenen. Zeker echter ook situaties waarin je hoopt dat er geen antiblafbanden worden ingezet. De hond is toch al de dupe van de ruzie, dit verergeren middels inzet van een dieronvriendelijk middel, is natuurlijk ronduit schandalig.

Het Antiblafproject is in het verleden succesvol gebleken. Momenteel loopt er een pilot om te bekijken of de aanpak ook goed kan werken voor woningbouwverenigingen. De resultaten van deze pilot worden dit voorjaar verwacht. Ik ben er echter zeker van dat ook hier echte oplossingen meer effect zullen bewerkstelligen dan symptoombestrijding.

Ineke van Herwijnen
Directeur Hondenbescherming

©PiepVandaag.nl