Eén van ’s werelds grootste papierfabrieken heeft toegezegd hun leveranciers laten stoppen met de houtkap in de tropische bossen van Indonesië. Dit nieuwe beleid is tot stand gekomen in samenwerking met organisaties als Greenpeace en The Forest Trust en betekent een grote stap voorwaarts in de bescherming van het leefgebied van onder andere bedreigde diersoorten als de Sumatraanse tijger en de orang-oetan

Regenwoud - houtkap

Asia Pulp & Paper (APP) wilde het plan om te stoppen met de houtkap in Indonesië en over te stappen op duurzamere oplossingen eigenlijk pas in 2015 implementeren, maar onder druk van de verschillende milieuorganisaties is dat nu al gebeurd.

Toezeggingen

Wat houdt de toezegging van APP precies in? Het bedrijf belooft onder andere geen bos meer te kappen, ook geen veenbos. De veenbossen van Indonesië zitten boordevol koolstof. Wanneer het veen wordt drooggelegd of in brand gestoken voor de aanleg van plantages ontsnapt die koolstof. In aanraking met zuurstof ontstaat het broeikasgas CO2, dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Door de snelle uitbreiding van de pulp-, papier- en palmolie-industrie werd de afgelopen jaren zo veel bos gekapt dat Indonesië in 2007 op de derde plaats kwam van landen in de wereld die de meeste broeikasgassen uitstoten (Bron: Greenpeace.nl).

Greenpeace heeft aangegeven scherp te gaan monitoren of de APP zich daadwerkelijk aan zijn beloftes gaat houden en zegt blij te zijn met het nieuwe beleid, maar is kritisch. Bustar Maitar, hoofd van de campagne voor Greenpeace in Indonesië zegt:

“Ik heb goede hoop dat er dingen aan het veranderen zijn bij APP en ik ben blij met wat dit gaat betekenen voor de toekomst van het tropisch regenwoud in Indonesië, maar we mogen niet vergeten dat deze veranderingen al jaren eerder hadden moeten worden doorgevoerd.”

Maitar geeft ook aan dat APP de keuze voor het nieuwe beleid heeft gemaakt uit angst grote klanten te verliezen als ze door zouden gaan op dezelfde voet. In die zin zijn het tevens commerciële overwegingen die APP hebben gestuurd.

Vijftig jaar geleden werd driekwart van Indonesië bedekt met tropisch regenwoud, inmiddels is dit gebied gehalveerd. Greenpeace heeft nu APRIL in het vizier, de op APP na grootste pulp- en papierproducent van Indonesië en hoopt dat zij ook bereid zijn zich in te zetten tegen ontbossing.

Bron: APNewsArchive & Greenpeaceblogs.com ©PiepVandaag.nl