Het is inmiddels een week geleden dat een groep wilde zwijnen zonder pardon werd doodgeschoten, nadat deze dieren door de brandweer waren gered van de verdrinkingsdood. Piepvandaag ontving hierover een ingezonden brief, die we onze lezers niet willen onthouden:

Wild zwijn jacht
Foto: cermivelli / Foter / CC BY-NC-ND

Waar men hier aan voorbij gaat is dat wilde zwijnen inheemse dieren zijn, ze horen dus gewoon thuis in de Limburgse natuur. We kunnen een voorbeeld nemen aan Duitsland waar men wel weet hoe wilde zwijnen en mensen in harmonie met elkaar kunnen leven. Het is aangetoond dat zodra men de jacht op wilde zwijnen stopt in een bepaald gebied de populatie afneemt. Dat komt omdat de zwijnen bij bedreigingen meer jongen gaan werpen om de soort in stand te houden.

Het is ook zo dat wilde zwijnen heel intelligent zijn en bij bedreigingen – zoals de jacht – met name ’s nachts gaan foerageren en wegen oversteken, waardoor de kans op ongelukken toeneemt. Als we de wilde zwijnen gewoon hun leefgebied in ons mooie Limburgse landschap gunnen en ze niet bejagen dan hebben we weinig te vrezen. Schade aan akkers kun je voorkomen door op strategische plekken een omheining te plaatsen bij gebieden waar wilde zwijnen zich ophouden.

Waardoor de wilde zwijnen in Weert zijn opgejaagd blijft gissen. Gedeputeerde Patrick van der Broeck (CDA), wiens partij voor de nulstand van zwijnen in Limburg is, wil nu met alle betrokken partijen om tafel wil zitten. Als het kalf verdronken is dempt men de put. Wie zit er nu nog te wachten op mannen met laarzen en groene pakken die voor hun lol verzwakte dieren afschieten in ons Limburgse land? Zeker nu blijkt dat deze jager de grootste moeite heeft met de interpretatie van de jachtwet, artikel 53: het is verboden te jagen op zondag.

Willen we dat zo iemand met een geweer rondloopt? Wie geeft zo iemand een jachtvergunning? Ook als alles wel volgens de regels zou zijn verlopen, wat voegt de jacht toe buiten het wrede genot dat het de jager verschaft?

Willen we dat deze totaal verzwakte dieren wel op zaterdag afgeschoten mogen worden? Het is tijd om de jacht af te schaffen. Het afschaffen van barbaarse tradities, dat heet beschaving!

Pascale Plusquin is lid van Partij voor de Dieren Werkgroep Limburg

©PiepVandaag.nl