Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voerde Nederland in 2020 voor 1,8 miljard euro aan levende dieren uit. Tegelijkertijd werd er voor 1,1 miljard euro aan levende dieren geïmporteerd. Deze miljardenhandel vindt vooral plaats met België, Duitsland en Zuid-Europa, en veroorzaakt alleen al tijdens de transporten veel dierenleed.

Nederlandse im- en export van levende dieren miljardenhandel
Nederlandse im- en export van levende dieren miljardenhandel | Foto: House of Animals

De export van dieren vanuit Nederland is core business en de cijfers groeien exponentieel. Twee jaar terug schreven wij over de export van 2 miljard levende dieren wereldwijd en daar speelt Nederland een belangrijke rol in. De dieren worden tussen boerderijen onderling verplaatst of naar slachthuizen gebracht. Het grootste deel van deze export, 795 miljoen euro, bestaat uit varkens. De export naar Duitsland bestaat hier voor 70 procent uit. Naar België worden vooral runderen vervoerd. De Verenigde Staten scoren ook hoog, waarnaar met name paarden naartoe worden gebracht voor shows. Tevens werd er voor 601 miljoen euro aan pluimvee geïmporteerd.

Nederlandse im- en export van levende dieren miljardenhandel
Kippen wachtend in de hitte bij Wehl – 7 augustus 2018 | Foto: 1037 Against Animal Cruelty

Het vervoer van deze dieren gebeurt grotendeels met vrachtwagens en buiten Europa met schepen en vliegtuigen. Tijdens de transporten zitten de dieren vaak uren en soms dagenlang tot weken achtereen opeengepakt, wat veel stress en vaak verwondingen oplevert. Ook zijn de dieren niet goed beschermd, waardoor ze bij ongelukken vaak overlijden. Dit gebeurde onlangs weer, toen in Noord-Brabant een vrachtwagen in de sloot belandde. Ook sterven er elke zomer honderden dieren door verstikking of hittestress. De veewagens zijn slecht gekoeld en staan regelmatig in de hete zon, bijvoorbeeld als een chauffeur zijn verplichte rust moet nemen of als er nog geen plaats is in het slachthuis. Mieke Matthijs, universitair docent aan de Universiteit Utrecht:

“Dat ontregelt het lichaam waardoor het niet meer functioneert en dieren kunnen sterven.”

.

Nederlandse im- en export van levende dieren miljardenhandel
Varkenstransport naar slachthuis | Foto: House of Animals

Sinds 2016 geldt het Nationaal plan veetransport bij extreme temperaturen, opgesteld door Vee & Logistiek Nederland. Er wordt in die situatie van vervoerders verwacht dat zij hun vrachtwagens minder vol laden en zorgen voor extra ventilatie. In de praktijk is dit echter niet te handhaven, omdat het geen wetgeving betreft maar onderlinge afspraken. Volgens Eyes on Animals en de Dierenbescherming, die in 2019 het rapport ‘Op de Bres Tegen Hittestress’ (pdf) uitbrachten, zijn aanpassingen nodig om deze misstanden tegen te gaan. Zij adviseren bij hoge temperaturen onder andere een wettelijk verplicht tropenrooster en het vergroten van het minimale oppervlakte voor vervoer over de weg.

Als het lukt om dit wettelijk verplicht te maken, zal dit het dierenleed tijdens transporten enigszins verminderen. Het probleem blijft echter de enorme vraag naar dierlijke producten. Die miljardenhandel zal alleen afnemen als we meer bewuste keuzes maken.

Bronnen:

Hittestress Monitor 2020: 110 miljoen dieren getroffen

2 miljard levende dieren wereldwijd in de export

©AnimalsToday.nl Juliëtte Ronteltap