Varkens - diermeel
Foto: iStock Photo

Zowel de Europese Commissie als het Europees Parlement zijn vóór het opnieuw toelaten van diermeel in veevoeder voor niet-herkauwers zoals varkens en pluimvee. Zij geloven dat de (her)introductie van dierlijke eiwitten in veevoeder een oplossing kan betekenen voor het tekort aan plantaardig eiwit waar de Europese veehouderij mee kampt.

De Europese sectororganisaties voor de landbouw, de vleeshandel, de vleesverwerkende industrie en de verwerkers van dierlijke bijproducten drukken in een brief aan EU-commissaris Dalli hun steun uit voor het voorstel van de Europese Commissie om diermeel opnieuw toe te laten in veevoeder. De Europese mengvoederfederatie FEFAC is daar geen voorstander van en ondertekende de brief daarom niet

De organsisaties CLITRAVI, Copa-Cogeca, EFPRA en UECBV schrijven in hun brief dat zij de nodige maatregelen willen treffen om mee te bewerkstelligen dat diermeel uitsluitend in het veevoeder voor niet-herkauwers terecht komt en het diermeel van de verschillende diersoorten gescheiden blijft in het voeder. De sectororganisaties waarschuwen wel voor het te strikt handhaven via een nultolerantie, wat volgens hen onnodig is gelet op het advies van de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA.

Opvallend is dat de de Europese mengvoederfederatie FEFAC de brief niet mee ondertekent. De organisatie heeft praktische bezwaren heeft tegen het toelaten van diermeel in veevoeder en tevens bezorgd is om het consumentenvertrouwen. Vooral het gebrek aan afdoende controlemethoden en onduidelijkheden in de wetgeving doen FEFAC weigerachtig staan tegenover het voorstel.

Bovendien zou het merendeel van de veevoederfabrikanten in de EU er niet in slagen om op een economisch rendabele manier de voederproductielijnen voor de verschillende diersoorten volledig te scheiden, aldus FEFAC. In visvoeder zou diermeel eenvoudiger toegepast kunnen worden.

Bron: AgriHolland