International Fund for Animal Welfare (IFAW) is direct na de destructieve aardbeving in Turkije en Syrië in actie gekomen om dieren in het rampgebied te redden. In samenwerking met lokale organisaties helpen en behandelen ze de slachtoffers en zoeken naar passende opvang. IFAW zet zich in om het redden van dieren op te nemen in rampenplannen, waaronder in Nederland. Dieren en dierenreddingswerkers moeten onderdeel worden van onze nationale crisisstructuur.

IFAW redt honderden honden en katten in Turkije en Syrië
Het team van House of Cats Ernesto geeft met hulp van IFAW dringende veterinaire behandeling aan een zieke ezel, in de nasleep van de aardbeving in Syrië | Foto: ©House of Cats Ernesto

Op 6 februari 2023 bracht een aardbeving van 7,8 op de schaal van Richter ongekende schade aan in Turkije en buurland Syrië. Daarna volgende nog enkele verwoestende naschokken. Lokale dierenreddingswerkers werden ernstig belemmerd in hun werk, omdat instrumenten en vervoer verloren waren gegaan onder het puin en veel gebouwen volledig waren ingestort. IFAW is daarom meteen in actie gekomen door financiële steun te verlenen aan lokale dierenorganisaties, waaronder Haytap, de grootste dierenwelzijnsorganisatie in Turkije. Op deze manier kon ter plekke direct hulp worden geboden.
.

Noodhulp aan dieren na aardbeving Turkije en Syrië start op

Goede coördinatie essentieel

Een reddingsvoertuig van Haytap raakte zo zwaar beschadigd dat het onbruikbaar was geworden. IFAW heeft de organisatie een nieuwe pick-up truck kunnen schenken, om het reddingswerk voort te zetten. Er zijn vier veldklinieken opgesteld waar gewonde dieren gratis behandeld worden. Dieren die hun baasje kwijt zijn, krijgen een plaatsje in een dierenkliniek.

Momenteel heeft Haytap nog 500 openstaande reddingsoproepen. Sabine Zwiers is senior campaigner en lid van het rampen response team bij IFAW. Zij voert organisatorische taken uit ter ondersteuning van reddingswerkers op locatie:

“Om honden en katten zo snel mogelijk te kunnen redden, is een goede coördinatie essentieel. Achter de schermen komt er heel veel werk bij kijken.”

.

IFAW redt honderden honden en katten in Turkije en Syrië
De teamleden van Haytap konden net op tijd uit hun voertuig wegkomen voordat een nieuwe aardbeving plaatsvond in Turkije | Foto: ©Haytap

Reddingsactie Syrië

In Syrië is de schade naar aanleiding van de aardschokken even destructief. IFAW verleent financiële steun aan de lokale dierenreddingsorganisatie House of Cats Ernesto, gehuisvest in Aleppo. Dankzij deze noodhulp zijn er al meer dan 800 dieren gered, bestaande uit huisdieren en boerderijdieren als konijnen, eenden, kalkoenen, koeien, schapen, geiten en ezels. Dieren die onder het puin vandaan worden gehaald krijgen ter plekke gratis veterinaire hulp. Dieren die intensieve zorg nodig hebben en waarvan de eigenaren overleden of onvindbaar zijn worden opgevangen in hun dierenkliniek.

IFAW redt honderden honden en katten in Turkije en Syrië
Het team van House of Cats Ernesto redt een kat uit het puin na de verwoestende aardbeving in Syrië | Foto: ©House of Cats Ernesto

Dieren in rampenplan

IFAW heeft als doel zoveel mogelijk dieren zo snel mogelijk te helpen. Volgens de stichting kan dit door financiële hulp te verstrekken aan lokale organisaties, want op locatie zijn er al dierenartsen en reddingsteams aanwezig. Deze hulpverleners willen graag met spoed hun werk uitvoeren. Het probleem is echter dat ze vaak alles zijn verloren, waaronder hun instrumenten, vervoersmiddelen en klinieken. Daarom vindt IFAW het verlenen van monetaire steun een effectieve manier van hulpverlening in noodsituaties. Op deze manier kan er meteen worden opgetreden door te kijken naar de meest urgente behoeftes; veterinaire hulp, voedsel en onderdak. Indien meer steun nodig is, stuurt de stichting getrainde hulpverleners naar het rampgebied. Sabine Zwiers van IFAW:

“Er gaat veel tijd en geld verloren als we eerst een team moeten opstellen in Nederland en dat team vervolgens naar de locatie moeten vervoeren en onderdak moeten zoeken. Het is veel effectiever om gespecialiseerden die zich ter plekke bevinden, financieel bij te staan.”

Ook in ons land kampen we regelmatig met milieu- en natuurrampen, zoals overstromingen, hevige stormen of een ernstig olielek. IFAW heeft aan het ministerie van Justitie een voorstel overlegd om dierenhulporganisaties te betrekken bij het redden van dieren bij rampen.
.

André de Baerdemaeker: Honderden watervogels gered na olielek Rotterdamse haven

.
Het plan is om dierenreddingsteams te trainen, die permanent klaarstaan om in actie te komen bij een ernstige ramp. Meer dan bij een dierenambulance zouden deze teams een brede training krijgen, om in rampsituaties en onder extreme omstandigheden hun werk te kunnen uitvoeren. De opleiding is gericht op verschillende rampenscenario´s, waardoor deze reddingswerkers ook noodhulp kunnen verlenen in het buitenland.

Momenteel is alleen in de regio Amsterdam geregeld dat dierenhulporganisaties reddingsacties mogen uitvoeren bij rampen. Volgens minister van Justitie Dilan Yeşilgöz-Zegerius moeten er nationale richtlijnen komen die per veiligheidsregio worden uitgewerkt.

Steun IFAW, help dieren in Syrië en Turkije

International Fund for Animal Welfare (IFAW) is een internationale non-profit dierenwelzijnsorganisatie die wereldwijd spoedhulp wil verlenen aan dieren in nood. Hiervoor werkt de stichting samen met partners op locatie. Er zijn veel dieren die noodhulp nodig hebben. Als je wil meehelpen met een gift is dat heel erg welkom. Doneren kan via de Nederlandse site, of via de internationale website van IFAW.
.

.
Bronnen:

Aardbeving in Turkije: honden en katten gered

©AnimalsToday.nl Jennie Cools