Relaties… vreemde materie. Waar stelletjes in de beginperiode geen genoeg van elkaar kunnen krijgen, is men in latere stadia steeds meer op zoek naar tijd en ruimte voor zichzelf. Neem in dat geval een voorbeeld aan de neushoornvogel, een stel is namelijk ieder jaar ruim drie maanden van elkaar gescheiden door een eigen gebouwde muur. Tijd en ‘ruimte’ voor zichzelf?

Neushoornvogel
©Gavin K. White

Voor het leggen van haar eieren zoek het vrouwtje van de neushoornvogel een gat in een boom. Vervolgens sluit ze zichzelf vrijwillig in, door de ingang van het gat te barricaderen met modder, hout en uitwerpselen. Ze laat een zeer klein gaatje open, net groot genoeg voor de snavel van haar mannetje. Door dit gat kan hij haar, en later ook hun jong, voorzien van voedsel.

De hoogte van de boom en de opgeworpen muur zijn de ideale bescherming voor het vrouwtje en haar jong. Ze hebben alle tijd en rust om te groeien en aan te sterken, terwijl het mannetje af en aan vliegt om zijn gezin te voeren. Neushoornvogels zijn monogame vogels, wat betekent dat zij hun hele leven met één partner delen. Vandaar dat het mannetje al deze moeite doet en haar niet zomaar laat zitten.

Wanneer de ruimte te klein wordt voor het vrouwtje en haar jong, breken ze door het muurtje heen. Vervolgens barricadeert het jong de opening opnieuw, om in het gat te blijven zitten totdat hij of zij sterk genoeg is om uit te vliegen. Zijn ouders voorzien het jong nu beiden van voedsel.

Ondanks deze manier van voortplanting, waarbij risico’s van buitenaf letterlijk worden buitengesloten, gaat het de neushoornvogel niet voor de wind. Cruciaal voor de voortplanting van de neushoornvogel zijn geschikte bomen. Door ontbossing verdwijnen deze, waardoor andere, ongeschikte locaties gekozen moeten worden.

Ook verstoren menselijke activiteiten steeds vaker het begin van het broedseizoen. Dit heeft tot resultaat dat neushoornvogels dat jaar in zijn geheel weigeren te broeden. Het is dus niet de zelf opgeworpen muur die de relatie van de neushoornvogel onder druk zet, maar schadelijke invloeden van buitenaf.

Bron ©PiepVandaag Franca Krijnsen