Afgelopen week vond er in Den Haag een belangrijke internationale conferentie plaats, Save Wildlife; Act now or Game over. Deze internationale conferentie had één belangrijk doel: de aanpak van stroperij en illegale dierenhandel.

Save Wildlife
©Save Wildlife

Aan de conferentie deden 300 deelnemers mee vanuit 40 verschillende landen. Beleidsmedewerkers, wetenschappers maar ook mensen uit het bedrijfsleven en medewerkers van NGO’s namen deel aan de conferentie. Het samenbrengen van mensen met een verschillende achtergrond was voor staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam, die de conferentie voorzat, een belangrijke voorwaarde. De toekomst van bedreigde diersoorten kan namelijk enkel gegarandeerd worden wanneer alle partijen samenwerken. Door samen tijdens de conferentie te werken aan specifieke actiepunten, de zogenaamde wildlife deals, zouden er belangrijke stappen gezet kunnen worden, stelde van Dam:

“We wilden mensen van alle niveaus met elkaar laten overleggen. Dit keer wilden we niet naar huis gaan met louter plechtige beloftes, maar met echte actiepunten. Vandaar dat we de deelnemers de opdracht meegaven bij elk overleg te proberen een overeenkomst te sluiten. Dat is ook de reden waarom we het bedrijfsleven erbij hebben betrokken: er moeten stappen worden gezet.”

Wildlife deals
Deze wildlife deals zijn concrete, cross-sectorale deals die een directe invloed hebben op het probleem en een creatieve en gedeelde verbintenis vormen tussen de stakeholders. Verschillende partijen werkten samen aan de deals en zullen ook samen zorgdragen voor de uitvoering van de actiepunten. Deze afspraken zullen helpen in de strijd tegen stroperij en illegale handel en wilde dieren beter beschermen. Hierdoor zal ook de georganiseerde criminaliteit die er achter zit beter worden aangepakt. De conferentie werd afgesloten op World Wildlife Day met 13 wildlife deals op het gebied van toerisme, duurzame gemeenschappen, technologie, financiën en vraagreductie.

Toerisme
Op het gebied van toerisme werd afgesproken om duurzaam toerisme te stimuleren door het aanbieden van duurzame keuzes. Het geld dat hiermee verdiend wordt, wordt vervolgens gebruikt voor het reduceren van stroperij in de bezochte gebieden en het stimuleren van duurzame, lokale gemeenschappen.

Financiën
De wildlife deal op het gebied van financiën omvat het ontwikkelen van een fonds voor het behoud van wilde vogels in Malta en het coördineren en ontwikkelen van nationale wetgeving in Malta om illegale vangst, doding en handel in wilde dieren tegen te gaan.

Vraagreductie
Vier wildlife deals werden gemaakt op het gebied van vraagreductie. Zo werd afgesproken een online bron te creëren voor onderzoek, campagnematerialen en andere middelen om campagnes op te zetten ten behoeve van vraagreductie. Daarnaast werd afgesproken gedragsveranderingsprogramma’s te ontwikkelen en te implementeren om de vraag naar schubdieren (pangolins) in Azië en Afrika te verminderen. Een ander actiepunt is het ontwikkelen van een wereldwijd netwerk van vraagreductie-experts voor het delen van informatie en kennis, samenwerking tussen de experts te stimuleren en creatieve en innovatie oplossingen te ontwikkelen. Er komt daarnaast een lijst om de handel in huisdieren te reguleren.

Duurzame gemeenschappen
Op het gebied van het stimuleren van duurzame gemeenschappen werd afgesproken om een fonds op te zetten om lokale entrepreneurs te ondersteunen die een bedrijf of initiatief willen starten om stroperij tegen te gaan. Ook werd afgesproken om lokale gemeenschappen te ondersteunen in het managen van beschermde gebieden en het gebruik van natuurlijke bronnen. Een derde afspraak was het balanceren van de behoefte van wilde dieren en mensen in Zambia door het doen van onderzoek en het ontwikkelen van een nieuw plan op het gebied van landgebruik. Daarnaast zal in samenwerking met lokale gemeenschappen zwarte neushoorns worden geherintroduceerd in Rwanda. Nederland zal hier 200.000 euro in investeren.

Technologie
Deals gemaakt op het gebied van technologie zijn het creëren van een toolbox met software en alarmsysteem om een duidelijk beeld te krijgen van stroperij en handel, het trainen van rangers in het gebruik van sensoren bij andere, niet met uitsterven bedreigde, diersoorten om hun gedrag te leren herkennen wanneer stropers actief zijn, om ze zo op te kunnen sporen. Een andere deal op het gebied van technologie is het bouwen van een International Wildlife Academy in Kenia om rangers te trainen in forensische intelligence methoden.

Over de uitkomsten van de conferentie zegt Van Dam:

“Ik ben erg tevreden met de uitkomst van de conferentie. De situatie voor sommige dieren is erg kritiek. Er is een alarmerende stijging in illegale stroperij. Om deze dieren te redden wilden we de conferentie niet afsluiten met beloftes maar met echte actiepunten. En dat is gelukt.”

De conferentie Save Wildlife; Act now or Game over bouwt voort op eerdere conferenties in Engeland en Botswana over de illegale dierenhandel. Later in 2016 vind de volgende International Wildlife Trade Conference plaats in Vietnam.

Bronnen: Save Wildlife, National Geographic, EU2016 ©PiepVandaag.nl Nadine van Wissen