De afgelopen drie jaar zijn er 370.000 dieren om het leven gekomen bij stalbranden. Dat staat in cijfers van Brandweer Nederland die zijn verwerkt in een onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken is uitgevoerd.

stalbranden
Foto: screenshot video R Koene/YouTube

Stalbranden komen steeds vaker voor en daarmee loopt het aantal slachtoffers ook steeds meer op. In 2014 brandden 29 stallen af, in 2015 31 stallen en vorig jaar 47, in totaal 107 branden in slechts drie jaar tijd. Hierbij kwamen 370.000 dieren om het leven.

24.000 varkens dood bij brand in de Knorhof
Vorige maand kwamen er maar liefst 24.000 duizend varkens tijdens één brand om het leven. Dat was in de beruchte varkensfabriek “De Knorhof” van varkenshouder Adriaan Straathof, de man die in Duitsland een beroepsverbod opgelegd heeft gekregen wegens het toebrengen van ernstig dierenleed in zijn varkenshouderijen. De dieren verbrandden tijdens de stalbrand in Erichem levend of stikten in de rook. Volgens Wakker Dier kwamen er nog niet eerder zo veel dieren om bij een stalbrand in Nederland.

10.000 varkens dood in Agelo
Agelopen zondagnacht kwam er een onbekend aantal varkens om tijdens een brand in een megastal in Agelo. De brandweer sprak in eerste instantie van duizenden dieren, maar volgens de boer waren het er ‘slechts’ enkele honderden. Volgens experts klopt het verhaal van de boer niet en moeten er zeker 10.000 dieren hebben gestaan in de twee stallen die geheel tot de grond zijn afgebrand: 1000 fokzeugen en zeker 8.000 tot 10.000 biggen. Zij baseren dit op de vergunning die de Provincie Overijssel in 2015 aan de varkenshouder heeft afgegeven.

Oorzaken
In de helft van de gevallen is bekend wat de oorzaak van de stalbrand is, maar in 50 procent van de gevallen is de brand zo verwoestend, dat de oorzaak niet meer kan worden achterhaald. Kortsluiting en werkzaamheden (in en rond de stal) zijn de voornaamste oorzaken van de stalbranden: beiden 15 procent. 10 procent van de stalbranden wordt veroorzaakt door blikseminslag en 10 procent door broei en overige oorzaken.

Oude stallen
De meeste stalbranden vinden volgens Brandweer Nederland plaats in stallen die zijn gebouw vóór 2014. In deze stallen zijn de brandveiligheidseisen minder streng dan in nieuwere stallen. Zo is er bij deze oude stallen veelal gebruik gemaakt van zeer brandbaar isolatiemateriaal. In stallen die gebouwd zijn na 2014 zit elektrische apparatuur in aparte ruimten, wat makkelijker blussen is, en wordt er gebruik gemaakt van minder brandbaar isolatiemateriaal.

Motie verworpen
In juli werd een motie van de Partij voor de Dieren en de PVV voor extra maatregelen om het aantal stalbranden en het aantal slachtoffers van stalbranden terug te dringen, verworpen door de partijen D66, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP.

Het rapport over stalbranden van het ministerie van Economische Zaken zal naar verwachting in september worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

Bron: NOS, Tubantia ©AnimalsToday Monique van Dijk Armor