Bij wederom een zeer grote brand in een megastal in het Twense Agelo zijn afgelopen nacht honderden varkens om het leven gekomen. De dieren zijn levend verbrand of gestikt in de rook. De twee stallen vol zeugen en biggen zijn geheel afgebrand.
stalbrand
Foto: Pixabay
Aantal dode varkens onbekend
De stalbrand brak zondagavond rond 23:30 uur uit, waarna een tweede stal vlam vatte. Doordat electriciteit en het licht uitviel, konden de dieren niet worden gered. Slechts enkelen van hen wisten te ontsnappen. Hoeveel dieren precies de dood vonden in de vlammenzee is niet bekend. Eerst sprak de brandweer over zo’n 7000 fokzeugen en biggen. Later verklaarde de vbarkenshouder dat er ‘slechts’ enkele honderden dieren in de stallen aanwezig waren.
24.000 varkens dood
Nog maar een paar weken geleden stierven er 24.000 varkens bij een enorme brand in een megastal in Erichem. Het ging om varkenshouderij “De Knorhof”, van een van Europa’s grootste varkenshouders, Adriaan Straathof. Het is het grootste aantal dode varkens ooit in Nederland door een stalbrand.
Extra maatregelen
Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren kondigde naar aanleiding van die brand aan dat haar fractie na het zomerreces opnieuw op maatregelen gaat aandringen om de kans op dit soort drama’s te beperken. Ouwehand:

“Het actieplan van de overheid van 2011 is er eigenlijk alleen één op papier. Het werkt niet. Er is geen dalende trend te zien, niet in het aantal branden en niet in de aantallen omgekomen dieren.”

Daarbij gelden de sindsdien te nemen maatregelen vooral voor nieuwe stallen, zo verklaart Ouwehand, maar de meeste dieren in ons land zitten juist in oudere stallen.

Verworpen motie
Een aantal weken geleden werd nog een motie van Esther Ouwehand, die opriep tot extra maatregelen om stalbranden te voorkomen, door de Tweede kamer verworpen. CDA, ChristenUnie, SGP en D66 stemden tegen de motie van Ouwehand en Dion Graus.

Bronnen: NOS, Tubantia ©AnimalsToday.nl Monique van Dijk Armor