Tijgerhaaien in de Noord-Atlantische Oceaan hebben hun migratiegedrag veranderd als gevolg van de stijgende oceaantemperaturen, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Deze klimaat gedreven gedragsveranderingen leiden ertoe dat de haaien buiten beschermde gebieden terechtkomen, waar ze kwetsbaarder zijn voor commerciële visserij.

tijgerhaaien
Haaien verlaten beschermde gebieden door klimaatverandering | Foto: publiek domein (CC0)

Uit de studie, uitgevoerd door wetenschappers aan de Universiteit van Miami (UM), bleek dat voor elke stijging van de watertemperaturen met één graad Celsius boven het gemiddelde, de migratie van tijgerhaaien verder naar het poolgebied werd uitgebreid met meer dan 400 kilometer. De haaien migreerden ook ongeveer veertien dagen eerder naar de wateren voor de noordoostkust van de VS.

Uitbreiding richting poolgebied

Tijgerhaaien zijn de grootste koudbloedige roofdieren in tropische en warm-gematigde zeeën. Wateren voor de noordoostkust van de V.S. waren van oudsher te koud voor tijgerhaaien, maar de temperatuur is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Hierdoor is het water geschikt geworden voor de tijgerhaai. Neil Hammerschlag, directeur van het UM Shark Research and Conservation Program (SRC) en hoofdauteur van de studie, vertelt over de tijgerhaaien:

“De jaarlijkse migraties van tijgerhaaien hebben zich naar het poolgebied uitgebreid, parallel aan de stijgende watertemperaturen. Deze resultaten hebben gevolgen voor het behoud van tijgerhaaien, omdat verschuivingen in hun bewegingen buiten beschermde zeegebieden hen kwetsbaarder kunnen maken voor commerciële visserij.”

Onze wetgeving is duidelijk niet voorbereid op zulke snelle veranderingen in de natuur. Hammerschlag en het onderzoeksteam deden hun ontdekkingen door over een periode van negen jaar de trackinggegevens van tijgerhaaien te analyseren aan de hand van satellietdata. Tijdens dit laatste decennium werden de warmste oceaantemperaturen ooit gemeten.

Grote gevolgen ecosysteem

De resultaten hebben grote gevolgen voor het ecosysteem. Hammerschlag:

“Gezien hun rol als top-predator, kunnen deze veranderingen in de bewegingen van tijgerhaaien de interacties tussen roofdier en prooi veranderen, wat kan leiden tot ecologische onevenwichtigheden en frequentere ontmoetingen met mensen.”

Veel veranderingen gaande

Hamerhaaien zijn niet de enige diersoort die zijn gedrag aan het aanpassen is op het veranderende klimaat. Zo zijn orka’s hun jachtgebieden aan het uitbreiden naar het noorden, met meer conflicten tussen mens en orka’s als gevolg. Ook trekken bijvoorbeeld bevers in Alaska steeds verder noordelijk, naar voorheen onbewoonde gebieden, waar ze dammen aanleggen die de transformatie van het poolgebied versnellen. De effecten zijn ook merkbaar in de lucht, waar vogels de snelle veranderingen van het klimaat maar moeilijk bijhouden, en de normaalgesproken monogame albatrossen zich bijvoorbeeld gedwongen zien vaker te ‘scheiden’.

Bronnen:

Smeltend Noordpoolijs veroorzaakt conflicten tussen orka’s en de mens

©AnimalsToday.nl Meia van der Zee