Leden van het Europees Parlement willen deze week het vervoer van levende dieren aan strengere regels binden. Een aantal Europarlementariërs stuurt met nieuwe wetsvoorstellen aan op strengere regels of zelfs een volledig verbod op transporten van levend vee. Donderdag wordt erover gedebatteerd en gestemd.

EP wil strengere regels voor vervoer levende dieren
Veetransport grens Bulgarije-Turkije | Foto: screenshot video Animals Today/YouTube

Een parlementaire enquêtecommissie, bestaande uit 59 Europarlementariërs, deed onderzoek naar misstanden bij diertransporten en kwam met een reeks verbetervoorstellen. De Nederlandse Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) was medeopsteller van het rapport over de misstanden bij diertransporten.
.

Europese parlementaire enquête naar wanbeheer diertransporten 

.
In december rondde de onderzoekscommissie voor de bescherming van dieren tijdens het vervoer (ANIT) haar werk van 18 maanden af, met de conclusie dat de EU-regels voor dierenwelzijn niet altijd worden nageleefd in de lidstaten en dat er niet volledig rekening wordt gehouden met de verschillende vervoerswijzen van dieren en hun behoeften. De meest voorkomende overtredingen zijn onder meer een gebrek aan hoofdruimte, water- of voedselvoorziening tijdens vervoer, het verschepen van dieren die ongeschikt zijn voor vervoer en te grote aantallen. Er worden voertuigen gebruikt die niet geschikt zijn voor het vervoer van dieren en het transport vindt soms plaats onder extreme temperaturen en lange reistijden.

De Europese Commissie zou lidstaten die de dierenwelzijnsregels niet handhaven moeten beboeten. De regelgeving om de dieren te beschermen wordt echter slecht gecontroleerd.
.

Vernietigend rapport over veetransporten binnen EU

Gesleep met dieren

De Nederlandse vee-industrie produceert 500 miljoen dieren per jaar en jaarlijks gaan meer dan 1 miljard dieren in overvolle veewagens de weg op in Europa, waarvan zeker 6 miljoen langer dan 8 uur. Dit is onwenselijk, want veevervoer in de EU moet volgens het parlement zo kort mogelijk duren. Zo zijn biggen vaak op weg naar Zuid-Spanje en Italië, om daar afgemest of geslacht te worden. Het Europarlement wil een einde maken aan het gesleep met dieren, waarbij vee in het ene Europese land wordt gefokt, in andere landen wordt geslacht, en in weer andere landen wordt verwerkt en verpakt.
.

Dierenleed en vervuiling door varkensfabrieken in Spanje

.
Diertransporten naar buiten de EU zijn gruwelijk, weet Europarlementariër Anja Hazekamp. Het toezicht op dierenwelzijn houdt volgens haar op buiten Europa:

“Wat daar gebeurt is de reinste dierenmishandeling.”

De Partij voor de Dieren pleitte in een voorstel onder meer voor een totaalverbod op de export van levende dieren naar landen buiten de Europese Unie. In de enquêtecommissie staakte de stemming daarover met dertig tegen dertig stemmen, met één onthouding. In het voltallige parlement kan er alsnog een meerderheid voor zijn. Het Europees Hof van Justitie heeft bepaald dat de EU ook verantwoordelijk blijft voor dieren als ze het grondgebied hebben verlaten.
.

Karen’s blog: Levende varkens op transport naar China

.
Veel dieren verlaten voor het eerst de stal als ze op transport gaan. Vaak gaat het opdrijven hardhandig, met ongelukken als gevolg. En dan is de rit nog niet eens begonnen. In de veewagens zitten de dieren op elkaar gepropt in een (te) kleine ruimte, wat onrust, agressie en verwondingen veroorzaakt. Deze stressvolle ervaring leidt regelmatig tot paniek, diarree en wagenziekte.

En dan zijn er de weersomstandigheden. In Nederland worden de zomers steeds heter, waardoor dieren op transport steeds vaker last hebben van extreme hittestress. Bij langeafstandstransporten lijden de dieren langdurig door bijvoorbeeld de hitte in de files onderweg naar Spanje of door kou en sneeuw naar Polen. Om het leed compleet te maken zijn ventilatie, verwarming en drinkwater vaak onvoldoende geregeld. Hoe langer het transport duurt, hoe slechter het gaat. Boven 27 graden is het vervoeren van dieren verboden, behalve in gekoelde veewagens. Bestaande regelgeving en handhaving schieten hierbij echter tekort.
.

Eerste varkens met hittestress alweer gefilmd (video)

Transport toegestaan als het dier ‘fit’ genoeg is

Wat is fit? Dat staat nergens duidelijk omschreven. Wel is bekend dat een zwak dier op de boerderij moet worden afgemaakt door een dierenarts. Omdat het dier dan geen geld oplevert voor de veehouder, zijn er alsnog veel gevallen bekend waarin zieke en zwakke dieren op transport zijn gezet. In 2019 kwam naar buiten dat bij enkele slachterijen zelfs de NVWA niet ingreep toen er zeker honderd zeer ernstig zieke koeien naar het slachthuis werden vervoerd.
.

Karen’s blog: Tijd voor parlementaire enquête naar falende NVWA

Omstreden transporten

Het transport van Europees vee naar landen buiten de EU moet worden verboden als er geen garantie is dat de dieren daar fatsoenlijk worden behandeld. Een meerderheid van het Europees Parlement (411 tegen 43) riep daartoe al in 2019 op. De transporten van bijvoorbeeld tienduizenden schapen vanuit Roemeense havens via de Zwarte Zee en de Bosporus naar islamitische landen in het Midden-Oosten zijn al jaren omstreden. De verscheping van kalveren vanuit Spaanse havens naar Noord-Afrika valt ook in de categorie ‘export naar buiten de Europese Unie’.
.

Spoeddebat aangevraagd na kapseizen Roemeens schapentransport

.
Europarlementariërs van de Groenen en de Partij voor de Dieren hebben amendementen ingediend voor een vervoersverbod langer dan acht uur voor al het vee, niet alleen voor slachtvee. Dat zou ook moeten gelden voor al het vervoer over zee, hooguit tot 24 uur. In het voorstel voor een vervoerslimiet van 24 uur voor veetransport over zee blijft de Ierse kalverexport naar het Europese vasteland ongemoeid. Het zou wel de export naar landen buiten de Europese Unie blokkeren.
.

Ierland lapt regels aan zijn laars tijdens transport kalveren naar vasteland

Stemming over strengere regels tijdens transport

Op donderdag 20 januari debatteren en stemmen Europarlementariërs over hoe het dierenwelzijn tijdens het transport kan worden verbeterd, de export van levende dieren effectiever kan worden gecontroleerd en het transport van jonge dieren kan worden beperkt. Daartoe zal waarschijnlijk een aantal strengere regels gaan gelden en de controle en handhaving dient daarop aangepast te worden.

Bronnen:

Karen’s blog: Na 15 jaar eindelijk stop van veetransporten naar derde landen

©AnimalsToday.nl Marianne Miltenburg