De Central Zoo Authority (CZA) in India heeft van 21 circussen met wilde dieren de erkenning ingetrokken. In de praktijk betekent dit dat alle circussen in India een verbod op het houden van wilde dieren opgelegd krijgen, behalve Ajanta Circus, wiens dieren onder streng toezicht staan.

India
Geen olifanten en andere wilde dieren meer in circussen India | Foto: Pixabay

CZA trekt de vergunningen van 21 Indiase circussen voor het houden van wilde dieren in. Het besluit volgt op officiële inspecties, waarbij extreem dierenleed op foto- en videomateriaal werd vastgelegd. Dr. D.N. Singh, directeur van de CZA:

“Naast geschreven rapporten hebben we foto- en videomateriaal van dieren in circussen laten maken. Wat we zagen was afschuwelijk. De omstandigheden waaronder de dieren werden gehouden in circussen waren ver beneden de standaarden. Dit is geen manier om welk dier dan ook te houden, laat staan een nationaal dier als een olifant. De CZA, die ernstig kennis hiervan neemt, heeft de erkenning van al deze circussen ingetrokken.”

Rehabiliteren
De CZA trekt niet alleen de vergunningen van deze 21 circussen in, maar gaat nog een stap verder, door de Chief Wildlife Wardens op te dragen de olifanten van deze circussen te rehabiliteren. Prashanth V, senior campagnemanager bij FIAPO (Federation of Indian Animal Protection Organisations):

“We verwelkomen de stap van de CZA, wat een bevestiging is van het feit dat circussen wreed zijn voor dieren. Het proces van het trainen van dieren om onnatuurlijke trucs uit te voeren is inherent misbruik, zoals aangegeven in inspectierapporten.”

Verder verklaart Prashanth:

“FIAPO herhaalt haar oproep aan het Ministerie van Milieu, Bosbouw en Klimaatverandering hiervan nota te nemen en het gebruik van dieren in circussen te verbieden.”

Gebroken botten
FIAPO’s campagne ‘End Circus Suffering’ heeft er tot nu toe voor gezorgd dat meer dan 160 dieren uit 15 circussen zijn gerehabiliteerd. De federatie, gesteund door 82 leden en meer dan 200 NGO’s in India, heeft nu een gedetailleerd rapport over de ‘Staat van Dieren in Circussen in India’ aan de centrale overheid overhandigd. Prashanth:

“Ons onderzoek heeft aangetoond dat dieren met gebroken botten, infectieziekten, permanente fysieke en psychologische stoornissen, en dieren die niet eens kunnen lopen, gedwongen worden om op te treden.”

In een persbericht, dat is uitgestuurd door FIAPO, staat:

“Het proces van het trainen van deze onschuldige wezens omvat onder andere het brandmerken met heet ijzer, het piercen van de genitaliën, het dreigen met vuur, het dagenlang zonder voedsel en water vastbinden. Het tonen van dergelijke mishandelde dieren voor vermaak is een weerspiegeling van de harteloze houding van de circussen in de richting van het lijden van de dieren.”

Bron ©PiepVandaag.nl Monique van Dijk Armor