Benissa, gelegen aan de Spaanse Costa Blanca, wordt sinds enige weken, in navolging van Barcelona en andere Spaanse regio’s, ten zoveelste malen opgeschrikt door gifdoden, waaronder 25 honden in één week tijd, evenals katten, vossen, zwijnen en andere dieren, behorend tot het wildleven van de regio. Het gif is vrijwel zeker rondgestrooid door jagers.

Benissa
Jordan werd vergiftigd in Benissa | Foto: © Femke Winkel

Het gif wordt vermoedelijk geplaatst om roofdieren, die de prooi van de jagers (met name konijnen) kunnen verschalken nog voordat het jachtseizoen is gestart, uit te schakelen. Het gif werkt in kwestie acuut: eraan ruiken lijkt voldoende om binnen 40 – 60 minuten te sterven. Seprona, de natuurbeschermingsdienst van de Spaanse politie-eenheid van de Guardia Civil en andere organisaties maken zich grote zorgen. Dat is niet nieuw, reeds decennia is bekend dat het rondstrooien van gif de nummer één reden is die de Spaanse biodiversiteit bedreigt, zoals onder meer valt te lezen in het rapport ‘Deliberate poisoning in Spain. Situation, actions and progress 2000-2012’ (pdf) van VENENO NO.

Het gif kan gezien worden als een sleepnet vol bijvangst die de Spaanse natuur van Benissa aan het uitroeien is. Eén van de slachtoffers van het gif is Jordan, de eenjarige Podenco-teef van natuurfotograaf en oprichter van Stichting Sea First, Dos Winkel, die met zijn vrouw enkele maanden per jaar in Spanje verblijft, waarvan de laatste jaren in hun ‘paradijsje’ Benissa.

Jordan
De lokale politie had de bevolking gewaarschuwd voor het rondgestrooid gif. Ook in de lokale Spaanse pers werd hier melding van gemaakt, met koppen als ‘Het alarm groeit in Benissa: zeventien honden vergiftigd in de afgelopen weken’. Dos en zijn vrouw besloten onmiddellijk tot actie over te gaan en te kiezen voor het leven van hun honden, Jordan en Yaka, en het paradijselijke Benissa te verlaten, maar ook andere toeristen op te roepen principieel hetzelfde te doen, om de Spaanse lokale overheid wakker te schudden. Dos zocht nog diezelfde dag de lokale pers op en aldus verscheen op 21 maart 2018 in Benissadigital een artikel met de kop ‘Dos Winkel: Wij vertrekken uit Benissa, ons paradijs is veranderd in een hel’.

De familie pakte haar spullen, laadde de auto in, en op de vroege ochtend van vertrek – de honden, die altijd los liepen, dit keer stevig aan de riem, om ze nog even uit te laten voor de reis – sloeg het noodlot toe. In het korte tijdsbestek van uitlaten, zakte de eenjarige Jordan in elkaar, begon te stuiptrekken met schuim op haar mond en stierf – zonder dat de dierenarts haar leven nog redden kon – tragisch in de armen van Dos Winkel. Sindsdien zijn Dos, zijn vrouw en dochters ontroostbaar.

Benissa
Jordan | Foto: © Femke Winkel

Lamgeslagen
Dos heeft met zijn laatste krachten de lokale pers nog éénmaal opgezocht en zo verschijnt nog diezelfde middag in de Benissadigital de kop ‘Ze stierf in mijn armen:  een nieuw vergiftigingsgeval in Benissa verhoogt het aantal naar 25 getroffen honden’. Meer lokale media pakten dit op en zelfs SpanjeVandaag schreef er een artikel over. Dos Winkel laat weten:

‘’Bertie en ik zijn totaal lamgeslagen. Slapen en eten kan ik nauwelijks nog. We zijn gek van verdriet en mijn tranen zijn helemaal op. Van wat een herstelperiode na een wederom hectische (maar positieve) tijd met en voor Sea First was, zijn we in de hel beland. Jordan, het leukste en allervrolijkste hondje dat we ooit hebben gehad, is één van de 25 vergiftigde honden, maar dat gaat alleen over de gevallen die zijn aangegeven bij de politie. Veel jagers laten hun honden na het jachtseizoen bewust ontsnappen, want ze te eten geven kost te veel geld. Anderen hangen hun honden op…! Walgelijke gestoorde mensen zijn het. Nu maar hopen dat de acties die op stapel staan er toe leiden dat de dader(s) worden gepakt en streng worden gestraft. Ondertussen ligt overal nog dodelijk gif en sterven de vossen, dassen, katten en everzwijnen bij bosjes…’’

Waarschuwingen
Op dit moment wil de familie vooral andere mensen bijtijds waarschuwen voor het Spaanse gif dat Benissa en omstreken tot een dodelijke hel maakt. Zij manen mensen met honden in Spanje om vooral waakzaam te zijn, een muilkorf te gebruiken bij het uitlaten van hun dier en om heel goed bij te houden in welke gebieden alarm is geslagen.

Ook roepen zij de gemeente Benissa op om de vergiftigingen te stoppen en de daders zo spoedig mogelijk op te sporen, daar het wildleven, huisdieren, maar ook kleine kinderen momenteel levensgevaar lopen.

Acties
Op dinsdagavond 27 maart was er een demonstratie in Benissa. De oproep die via de Spaanse sociale media rondging luidde:

“Attentie, na alles wat met onze huisdieren is gebeurd, is het tijd om in te grijpen. We moeten vechten voor hun rechten, het is het tweede opeenvolgende jaar waarin tientallen dieren sterven. Dat is de reden waarom we de volgende plenaire vergadering van de gemeenteraad zullen bijwonen om uitleg te vragen. Het zal op dinsdag 27 maart zijn. We staan om 18:40 uur op de parkeerplaats van de Manuel Bru-school en we zullen allemaal samenkomen met onze spandoeken.”

De sfeer was emotioneel en geladen. Er waren zo’n 250 mensen, vaak samen met hun geliefde honden:

De gemeenteraad van Calpe, dat tien kilometer ten zuiden van Benissa ligt, is intussen in actie gekomen en gaat de bos- en berggebieden volgen met een drone om verdere vergiftiging van honden te voorkomen.

Lemar
De familie Winkel heeft Benissa inmiddels verlaten en meldt dat Lemar, de broer van hun overleden hond Jordan, al een jaar wacht op adoptie en nog steeds alleen is.

Beide honden zijn afkomstig uit AKIRA Benissa DOG Sanctuary. Tot hun verdriet kan de familie hem niet adopteren. Dos Winkel:

‘’Lemar is een mannetje en helaas moeten we ook rekening houden met de vriendjes van onze andere hond, Yaka, aar zij elke dag mee speelt. Die vriendjes zijn mannetjes en zijn niet altijd even vriendelijk tegen andere mannetjes. MIJN hart is groot genoeg om Lemar te nemen, maar ik kan de consequenties niet overzien!’’

Help Lemar
Mocht iemand een gouden mandje weten voor Lemar, dan zou deze tragedie toch nog een lichtpuntje kennen. Contact kan worden opgenomen via deze link. De familie Winkel heeft toegezegd te zullen betalen voor de vlucht, indien Lemar in een liefdevol gezin kan socialiseren en een gouden mandje krijgt. Ook wijst de familie graag op deze adoptietips. Verder biedt Brigitta Geerlings nog gratis socialisatie voor Lemar aan (tegen reiskostenvergoeding).

Ondertussen blijft het dodelijk gif Benissa teisteren.

Bronnen: Calp digital, Benissa digital, Benissa digital, Benissa digital ©AnimalsToday.nl