In aanloop naar de Europese verkiezingen lanceert de Dierencoalitie opnieuw de Dierenkieswijzer. De Dierenkieswijzer laat zien hoe politici gestemd hebben over zaken als diertransporten, de jacht op en handel in wilde dieren, intensieve veehouderij, wilde dieren in circussen en het in gevangenschap houden van zeezoogdieren.

Dierenkieswijzer
Stelling 8: “Er moet Europees beleid komen om een einde te maken aan de intensieve veehouderij” | Foto: publiek domein

De Dierenkieswijzer biedt stemmers inzicht in de dier(on)vriendelijkheid van partijen, zodat zij daar tijdens de verkiezingen op 23 mei rekening mee kunnen houden. Veel wet- en regelgeving wordt in de Europese politiek bepaald. Zo hebben Europarlementariërs grote invloed op het welzijn van dieren. Dirk-Jan Verdonk, voorzitter van de Dierencoalitie:

“Miljarden dieren zijn afhankelijk van de resultaten van de Europese verkiezingen. Met de Dierenkieswijzer stimuleren we mensen om in het stemhokje ook aan dieren te denken. Wie de Dierenkieswijzer invult, ziet welke partij wat betreft stemgedrag het meest overeenkomt met de standpunten van de invuller. De Dierenkieswijzer geeft daarover geen waardeoordeel, maar de Dierencoalitie roept uiteraard mensen op om diervriendelijk te stemmen.”

Stemgedrag

Uit het stemgedrag blijkt dat politieke partijen verdeeld zijn over een Europees verbod op wilde dieren in circussen, het beëindigen van de intensieve veehouderij en het verbieden van bepaalde slachtmethoden, zoals onverdoofd slachten of bedwelmen met CO2 bij varkens. Nu de Nederlandse overheid steeds meer uitgaat van Europese wet- en regelgeving voor dieren, kan de kiezer met zijn of haar stem echt een verschil maken voor dieren.

De Dierenkieswijzer legt je 11 stellingen voor | Foto: screenshot website Dierencoalitie

Stellingen

De Dierenkieswijzer laat het stemgedrag van politieke partijen zien aan de hand van elf stellingen. Bovendien hebben alle politieke partijen de kans gekregen om hun stemgedrag en standpunt uit te leggen. Politieke partijen die op dit moment niet in het Europees Parlement vertegenwoordigd zijn – Forum voor Democratie, DENK en 50PLUS – konden niet worden meegenomen. Hen is wel gevraagd hoe ze gestemd zouden hebben als ze wel vertegenwoordigd waren in het Europees Parlement, maar hierop is niet gereageerd.

Bron: