In aanloop naar de Europese verkiezingen lanceert de Dierencoalitie opnieuw de Dierenkieswijzer. De Dierenkieswijzer laat zien hoe politici gestemd hebben over zaken als diertransporten, de jacht op en handel in wilde dieren, intensieve veehouderij, wilde dieren in circussen en het in gevangenschap houden van zeezoogdieren….