Van de ernstig bedreigde zilverduif, een inheemse vogel in West-Indonesië en Maleisië, leven nog slechts tussen de vijftig en duizend individuen. Ondanks het feit dat de zilverduif een beschermde diersoort is, wordt hij nog steeds online te koop aangeboden in de internationale huisdierenhandel. Volgens onderzoekers moeten er snel beschermingsmaatregelen worden genomen om te voorkomen dat de huidige handel op kleine schaal uit de hand loopt.

zilverduif
Onlinehandel in zeer zeldzame zilverduif (duif op foto is geen zilverduif) | Foto: Pixabay

Een recente studie, gepubliceerd in het tijdschrift Nature Conservation, waarschuwt dat de handel via sociale media in de ernstig bedreigde zilverduif (Columba argentina) een reden tot bezorgdheid is. De onderzoekers identificeerden ten minste tien zilverduiven die te koop werden aangeboden door drie verkopers in Indonesië, met belangstelling uit het buitenland in Zuid-Korea en Qatar. De zilverduif is zowel in Maleisië als in Indonesië wettelijk beschermd. In laatstgenoemd land kan het bezitten of vangen van de vogel leiden tot een boete of gevangenisstraf.

Eerder gedacht uitgestorven

Wetenschappers dachten decennialang dat de zilverduif in het wild was uitgestorven, maar in 2008 werden foto’s van de duif gemaakt waaruit bleek dat de soort standhield. Het verspreidingsgebied van de vogelsoort is beperkt tot eilanden in West-Indonesië en Maleisië. Er is echter maar weinig bekend over de ecologie van de raadselachtige soort en daarom variëren de schattingen over hun aantal ook. Volgens de Rode Lijst van de IUCN leven er nog slechts ongeveer 50 zilverduiven in het wild. Uit recent onderzoek blijkt echter dat dit cijfer waarschijnlijk te laag is; mogelijk zouden er nog rond de duizend zilverduiven over zijn in het wild.

Vaak verkeerd geïdentificeerd

Hoewel het aantal zilverduiven groter is dan eerder werd gedacht, blijft stroperij een bedreiging, volgens Muhammad Iqbal van het biologieprogramma aan de Sriwijaya Universiteit van Indonesië. Op basis van zijn ervaring op het Indonesische eiland Simeulue zegt hij dat de jacht “niet massaal” is en meestal “incidenteel”. De plaatselijke bevolking haalt de kuikens uit de nesten, maar is zich er vaak niet van bewust dat de duif zowel beschermd als bedreigd is.

Tom Amey, directeur van sociale en milieuprogramma’s bij de Ecosystem Impact Foundation in Simeulue, vertelde dat de zilverduif soms samen met de vaker voorkomende bonte muskaatduif wordt gevangen. Dergelijke verkeerde identificaties werden ook in de online-handel geconstateerd. Zo werden zilverduiven in sommige gevallen samen met andere soorten aangeduid als generieke bosvogels, wat erop wijst dat de bedreigde duif mogelijk als bijvangst is gevangen.

Zorgen over toename

Op basis van ervaringen met de handel in zangvogels uit Zuidoost-Azië, wordt gevreesd dat wat momenteel een kleinschalige handel lijkt die online opduikt, vroege tekenen kunnen zijn van een groter probleem. Simon Bruslund, curator van ornithologie (vogelkunde) in de dierentuin van Rostock:

“We zien trends die soms uit het niets beginnen. We zien dat er plotseling een nieuwe belangstelling is voor een nieuwe soort die in de handel opduikt. En het neemt gewoon een vlucht.”

Om een mogelijke toename in de vraag te voorkomen, riep Bruslund de Indonesische autoriteiten op de zilverduif op te nemen in Bijlage III van CITES, de wereldwijde conventie over de handel in wilde dieren. Deze stap is met het oog op een opwaardering naar Bijlage I, waardoor de internationale handel volledig verboden zou worden. De op de duif lijkende bonte muskaatduif, zo voegde hij eraan toe, moet worden opgenomen in bijlage II om verkeerde identificatie te voorkomen en pogingen om de regelgeving te omzeilen te verhinderen. Bewustmaking van ambtenaren, rechtshandhavers en de plaatselijke bevolking is een andere belangrijke strategie om de kwetsbare soort te beschermen.

Bron:

©AnimalsToday.nl Meia van der Zee