Om dierenmishandeling aan te pakken wordt er een nieuw Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling opgericht. Bij verdenking van mishandeling van dieren kunnen dierenartsen foto’s en röntgenfoto’s doorsturen naar het centrum, waar een team van forensisch experts en veterinair pathologen ze beoordeelt. Zij adviseren de arts vervolgens of het om mishandeling gaat.

dierenmishandeling
Foto: kiera.chan via Compfight cc

Voor veel dierenartsen is het moeilijk om melding van dierenmishandeling te doen bij de politie, omdat er geen of niet genoeg bewijs is. Ook hebben zij een vertrouwensband met de eigenaar die ze niet willen schaden, maar uiteindelijk moeten zij het welzijn van het dier voorop stellen. Door een beoordeling van het expertisecentrum is er meer duidelijkheid en kan de betreffende dierenarts aangifte doen.

Kindermishandeling en huiselijk geweld
Het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling is opgericht in navolging van het landelijk Expertisecentrum Kindermishandeling. De twee centra zullen nauw gaan samenwerken, aangezien in 70% van de gevallen van mishandeling van dieren ook sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld.

Psycholoog Nienke Endenburg is een van de initiatiefnemers van het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling:

“Dierenartsen hebben een stukje van de puzzel, maar gewone artsen ook. Als die meer samenwerken, breng je mishandeling beter in kaart.”

Via de website van het expertisecentrum kan ook gelijk contact gezocht worden met de politie, die vervolgens een onderzoek instelt. De dierenarts hoeft zich daar verder niet meer in te mengen.

Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling zal voor de zomer starten.

Bron: NOS ©AnimalsToday Monique van Dijk Armor