Sinds 15 september is het in Nederland verboden om wilde dieren op te laten treden in het circus. Sommigen van hen krijgen gelukkig een passende opvang, maar bij andere circussen hebben de dieren het minder goed getroffen. En door een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) mag Circus Rens International in ieder geval nog tot 3 januari 2016 hun olifanten vervoeren. Tenzij staatssecretaris Dijksma op haar strepen gaat staan.

circusolifanten
Foto: byrdiegyrl via Compfight cc

Het laatste optreden in Heerlen door circusolifant Buba van circus Freiwald haalde op 14 september nog de pers, waarbij het AD vooral aandacht besteedde aan de teloorgang van een ‘mooie traditie’. Circusdirecteur Lutz Freiwald liet in hetzelfde interview weten dat Buba en een aantal zebra’s naar de winteropvang in Duitsland gaan. Dit is kennelijk niet met de bedoeling om ze op den duur af te staan, maar om ze gereed te houden mochten de regels alsnog versoepeld worden. Want hij laat weten ‘door te gaan met de strijd’ om wilde dieren in het circus te behouden.

Vrees
Het verbod op wilde dieren in het circus houdt ook in dat ze niet meer vervoerd mogen worden. Tijdens de vele transporten moeten de dieren vaak in veel te kleine ruimtes verblijven en zijn ze doorgaans geketend. Het reisverbod moet hier een einde aan maken, maar ook voorkomen dat de dieren, zonder op te treden, alsnog gebruikt worden als publiekstrekker.

Precies deze vrees geldt voor Circus Rens International. Al eerder gaven zij aan dat ze hun circusdieren wensen te behouden, en werden daarin feitelijk gesteund door een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Het CBb bepaalde dat Renz International de tour mag afmaken mét circusolifanten, waarmee het College ingaat tegen de landelijke wetgeving. Op de website staat te lezen:

“Het CBb heeft beslist dat de olifanten tot en met 3 januari 2016 met het circus mogen meereizen. Daarbij speelt een belangrijke rol dat het circus tijdens haar tournee door het verbod is getroffen.”

Kamervragen
Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren heeft hierover op 8 oktober Kamervragen gesteld. De PvdD wil onder meer weten wat staatsecretaris Dijksma vindt van deze uitspraak en of ze van plan is om ertegen in beroep te gaan. Gevreesd wordt dat de uitspraak van het CBb ook andere circussen het recht geeft om hun (wilde) circusdieren voorlopig nog gewoon bij zich te houden. Circus Renz International kwam in juni nog slecht in het nieuws door de mishandeling van een olifant.

Bronnen: AD, PvdD, Rechtspraak.nl, @BubaTweet4 ©PiepVandaag.nl Bart van Riel