Dankzij lidstaat Oostenrijk is er toch een meerderheid behaald in Brussel voor de Europese natuurherstelwet. Aanvankelijk dreigde deze wet helemaal niet aangenomen te worden, maar Oostenrijk veranderde van gedachten. De ministers van milieu uit de 27 lidstaten stemden vandaag over de wet, die een meerderheid kreeg.

Toch Europese natuurherstelwet dankzij Oostenrijk
Toch Europese natuurherstelwet dankzij Oostenrijk | Foto: publiek domein

De natuurherstelwet komt nog van voormalig Eurocommissaris, nu GL-PvdA leider, Frans Timmermans. Hij zegt blij te zijn dat de wet alsnog is aangenomen. Vanwege kritiek door boeren is het oorspronkelijke plan fors uitgekleed. Wat kort samengevat resteert is dat in 2030 voor 30 procent van de kwetsbare natuurgebieden herstelmaatregelen moeten plaatsvinden. In 2050 moeten er herstelplannen klaarliggen voor 90 procent van bedreigde natuur in Nederland enandere EU-landen. Iedere lidstaat kan daarvoor zelf eigen plannen opstellen. De natuurgebieden zijn belangrijk voor de breedheid aan planten- en diersoorten nodig voor gezonde ecosystemen.
.

Essentiële insecten op alle continenten bedreigd

Boeren: natuurherstelwet ‘bedreiging’

Boerenorganisaties in Europa beschouwen de Europese natuurherstelwet als een bedreiging van hun toekomst. Dit lijkt wellicht terecht, maar tegelijk biedt het maken van plannen ook ruimte voor overleg en samenwerking. Het één hoeft het ander niet te bijten, zo is de redenatie van voorstanders. Plannen op langere termijn biedt altijd meer duidelijkheid en zekerheid dan beleid enkel gericht op kortetermijnsucces.
.

Laatste reddingspoging voor de Europese Natuurherstelwet

‘Mooie dag voor de natuur’

Volgens Timmermans op X is het vandaag een ‘mooie dag voor de Nederlandse natuur’. Aanvankelijk was de gaande demissionaire regering ook voorstander van de Europese natuurherstelwet, maar draaide onder druk van de Tweede Kamer. Nederland bleef bij dat standpunt en stemde tegen, maar Oostenrijk veranderde ook van mening. Milieuminister Gewessler van De Groenen was niet langer ‘neutraal’, maar steunde voor het wetsvoorstel in de Europese milieuraad. Dit is hem niet in dank afgenomen door regeringspartij ÖVP en bondskanselier Nehammer. Zij zeggen dat Gewessler niet de stem van ‘het land’ heeft vertegenwoordigd en willen dat de wet nietig wordt verklaard. Zo kreeg de Europese natuurherstelwet alsnog een onverwachte meerderheid, maar niet zonder gemor achteraf. Het was de laatste keer dat de milieuministers van de 27 lidstaten in de huidige samenstelling bijeen waren.

Toch Europese natuurherstelwet dankzij Oostenrijk
Een mooie dag voor de Nederlandse en Europese natuur | Foto: publiek domein

Bronnen:

Vleermuizen: een noodkreet voor onze gevleugelde vrienden

©AnimalsToday.nl BVR