Cocaïneproductie brengt schade toe aan mens en natuur. Zo raken grote natuurgebieden ernstig beschadigd door giftige stoffen gebruikt voor het produceren van cocaïne. Recent onderzoek toont aan dat de cocaïneproductie ook desastreuze gevolgen heeft voor dieren in de Centraal-Amerikaanse regenwouden, waarvan hun leefgebieden verdwijnen voor cocaplantages.

Bedreigde dieren en natuur geschaad door cocaïneproductie
Bedreigde dieren en natuur geschaad door cocaïneproductie | Foto (illustratief): publiek domein

Uit onderzoek blijkt dat twee derde van de belangrijkste leefgebieden van bedreigde vogels in Centraal-Amerika is vernietigd voor de productie van cocaïne. Al decennialang proberen de autoriteiten in Centraal-Amerika om drugskartels een halt toe te roepen. Hoewel dit soms lukt, zorgt de opsporing van de kartels ook dat drugsproducenten zich steeds beter aan het oog van de autoriteiten weten te onttrekken. Steeds dieper de regenwouden in dwingen kartels inheemse groepen hun land te verkopen, om die gebieden te ontbossen voor de aanleg van cocaplantages, cocaïneproductie en wegen voor het transport. Deze wegen faciliteren ook stropers en illegale dierenhandel.
.

Illegale handel in wilde dieren via transportroutes cocaïne

Dieren en natuur geschaad door cocaïneproductie

Geschat wordt dat er inmiddels miljoenen hectare bos is vernietigd voor deze handel. Jaarlijks kan 15-30 procent van de ontbossing in Nicaragua, Honduras en Guatemala worden toegeschreven aan de verplaatsing van de cocaïneproductie. Ook de grootste overgebleven regenwouden in Midden-Amerika – bekend als de ‘Five Great Forests‘ – blijven niet gespaard voor de cocaïnehandel.

De Vireo philadelphicus verliest leefgebied door cocaïneproductie | Foto: TonyCastro via Wikipedia CC BY-SA 4.0

67 vogelsoorten bedreigd

Waar al langer veel zorgen zijn rond het lot van lokale bewoners en het milieu, is nu voor het eerst vastgesteld dat de cocaïnehandel ook desastreuze consequenties heeft voor tientallen vogelsoorten. Onder trekvogels zouden 67 soorten inmiddels ernstig bedreigd zijn omdat hun leefgebieden verdwijnen. Dat betekent dat één op de vijf migrerende soorten die vanuit Noord-Amerika overwinteren in Centraal-Amerika schade ondervindt door ontbossing voor cocaïneproductie. Een van de onderzoekers geeft over de resultaten van het onderzoek aan:

“We waren verrast door het feit hoe hoog het percentage van de vogelpopulaties was dat daadwerkelijk werd getroffen.”

Volgens de onderzoekers is het van belang om snel in te grijpen om uitsterven van diersoorten te voorkomen. Te denken valt aan betere controle op de bossen zelf, maar ook aan andere strategieën om drugskartels op te sporen;. Want juist wanneer kartels in het nauw zitten, verplaatsen zij zich naar de meest kwetsbare delen van de aarde.

Bronnen:

Verslaafde vissen en agressieve vogels door menselijk drugsafval

©AnimalsToday.nl Femke Oosterbaan Martinius