President Joe Biden van de Verenigde Staten heeft de door zijn voorganger Trump verleende vergunning voor olieboringen in een natuurreservaat in Alaska opgeschort. Toestemming om te boren is ingetrokken tot er meer helderheid is over de impact op het milieu.

Biden schort olieboringen in Alaska op
Biden schort olieboringen in Arctic National Wildlife Refuge op | Foto: publiek domein

Zo ongeveer alles wat controversieel was ten aanzien van dieren, natuur en milieu werd door Trump beslecht in het voordeel van jagers, oliemaatschappijen en andere grote industrieën. Trump was en is van mening is dat je je land het beste dient door het volledig uit te putten en te vervuilen en hij nam bewust veel maatregelen om natuurbescherming, dierenwelzijn en klimaatwetenschap te traineren.

Olieboringen opgeschort

Met Biden waait er een aanzienlijke frissere wind uit het westen, want de olieboringen in Alaska die Trump begin dit jaar nog vergunde zijn ingetrokken. Officieel om te zien welke impact de boringen hebben op het milieu van natuurreservaat Arctic National Wildlife Refuge, maar hopelijk een kwestie van uitstel komt afstel. Dergelijke fluctuaties in de besluitvorming werken goed, want wanneer gas- en olieboringen onzeker worden is investeren al snel niet meer interessant. Bovendien verandert de wereld en fossiele brandstoffen maken geen deel meer uit van de toekomst.

Inheemse bevolkingsgroepen en milieuactivisten hadden meerdere rechtszaken aangespannen om de olieboringen tegen te houden.
.

Joe Biden pakt strijd tegen klimaatverandering op

.
Voor natuur- en dierenliefhebbers is het een opluchting dat Trump weg is, want zijn opvolger heeft van het begin af aan zijn best gedaan om de schade te beperken. Zo sloot de VS zich direct na de inauguratie van Biden weer aan bij het klimaatakkoord van Parijs.

Alaska is niet blij met het besluit van Biden, want de staat dacht met olie de economie een duw in de rug te geven, gedacht vanuit de korte termijn. Gouverneur Mike Dunleavy heeft in een verklaring aangegeven zich met hand en tand te zullen verzetten tegen het opschorten van de olieboringen in de natuur van Alaska.

Bronnen:

Hoe Biden bedreigde dieren kan helpen

©AnimalsToday.nl BVR