De door de Partij voor de Dieren voorgestelde aanpassing van de Wet dieren, die vorige week in stilte is aangenomen, bepaalt dat gehouden dieren zich na 1 januari 2023 niet langer hoeven aan te passen aan hun huisvesting en dat die huisvesting ruimte moet bieden voor natuurlijke gedrag. Dit geldt met name voor dieren in de vee-industrie, maar het amendement kan ook gevolgen hebben voor het houden van bepaalde huisdieren.

Amendement Wet dieren begin van einde vee-industrie?
Kondigt de nieuwe Wet dieren het einde aan van de wrede vee-industrie? | Foto: House of Animals

Het viel te verwachten dat het amendement, dat inmiddels door de Eerste en Tweede Kamer is aangenomen, een hoop discussie zou oproepen. Meteen begonnen mensen te piepen dat ze dan de hond niet meer aangelijnd mogen uitlaten of de kat niet mogen binnenhouden en dat de aanpassingen veel te ver gaan.

Allemaal ruis op de lijn, want het amendement van de PvdD is vooral gericht op de veehouderij. Daar leven miljoenen dieren die zich hun hele leven moeten aanpassen aan het door de mens bedachte systeem van de vee-industrie. Zoals varkens en koeien, die vrijwel nergens in staat zijn om soorteigen gedrag te vertonen, zoals het zogen van hun kalf of biggetje. Of eenden, die gefokt worden zonder ooit water te zien waarin ze kunnen zwemmen. Ook het onthoornen van kalfjes en geiten en het couperen (afbranden) van varkensstaarten kunnen we dankzij het amendement eenvoudig bij wet verbieden.
.

Laat staleenden zwemmen: petitie aangeboden

.
De wijziging in de Wet dieren zal waarschijnlijk een aantal restricties opleveren voor het houden van bepaalde huisdieren, want ook die kunnen door hun huisvesting ernstig beknot worden in hun natuurlijke doen en laten. Een voorbeeld is het houden van een (1) konijn in een klein hokje. Konijnen in hun eentje houden is al een vorm van dierenmishandeling, want ze leven van nature in groepen. Ook zijn het holengravers en in een hok alleen zullen ze dat nooit kunnen doen. En dus zou de wijziging kunnen inhouden dat er een verbod komt op het houden van 1 konijn in een hokje.
.

Weetjes: Hoe hou je je konijn blij?

.
Ten aanzien van honden wordt hetzelfde beweerd, want een hond leeft van nature in een roedel. Mogen we dan nog wel een (1) hond hebben? De critici van de wetsaanpassing vallen over iedere komma, maar in de praktijk blijkt dat een hond zijn eigenaar of het gezin als deel van de roedel ziet. Dezelfde critici stellen dat je dan een hond ook niet meer aangelijnd mag uitlaten, maar daarop heeft indiener van het amendement, Leonie Vestering van de PvdD, een duidelijk antwoord:

“Natuurlijk kan dat! Maar je mag ‘m niet levenslang vastbinden. Dat is wat de wetswijziging regelt: een einde aan dieronvriendelijke stallen/kooien en ingrepen.”
.

amendement Wet dieren

.
Hokjes en kooien zijn het doelwit van het amendement en dat betreft ook vogels in kooien. Vogels horen te vliegen en een kooitje of volière beperkt ze daarin. De kans is daarmee groot dat er een verbod komt op het gekooid houden van vogels, of dat er op zijn minst strenge minimumeisen komen waaraan de zeer ruime behuizing zou moeten voldoen.
.

Tienduizenden wilde vogels uit natuur geroofd

.
Omdat het amendement breed te interpreteren is hangt de uitvoering af van de uitleg die demissionair minister Schouten krijgt over de vertaling naar de praktijk. Schouten laat onderzoeken op welke manier de aangenomen wijzigingsvoorstel van de Partij voor de Dieren juridisch uitvoerbaar is. Nog voor het zomerreces zal de minister de Tweede Kamer informeren over de voortgang daarvan.

Amendement einde van wrede vee-industrie?

De vee-industrie schreeuwt ondertussen moord en brand, want die ziet de bui al hangen. Wie het amendement van toepassing laat zijn op de veehouderij kondigt daarmee het einde aan van een wrede industrie, waar dieren worden behandeld als dingen. En dat is het werkelijke doel van het amendement, want ieder weldenkend mens kent inmiddels het dierenleed in de vee-industrie. Een industrie die heeft aangetoond dierenwelzijn enkel als kostenpost te beschouwen, niet als fatsoensnorm. En dan kan het een keer gebeuren dat de wet zich tegen je keert.

Bronnen:

1,5 miljoen Europeanen tegen kooien in de veehouderij

©AnimalsToday.nl BVR