Wetenschappers verbonden aan de Britse universiteit van East Anglia hebben migratiepatronen van een groep strandlopers en snippen van de afgelopen twintig jaar geanalyseerd. Uit die gegevens blijkt dat jongere vogels door veranderingen in hun nest- en broedpatronen onder invloed van klimaatverandering steeds vroeger beginnen aan de migratie.

Grutto - klimaatverandering
Grutto | Foto: Fred Vloo [CC-BY-SA-2.0], from Wikimedia Commons
Jenny Gill, één van de onderzoekers zegt:

“We weten al een tijdje dat trekvogels ieder jaar steeds vroeger migreren. De reden waarom houdt vogelexperten al jaren bezig.”

Nu is daar dan een antwoord op.

“Eerst dachten we dat het individuele vogels waren die simpelweg wat vroeger migreerden”, legt Gill uit. “Dat bleek echter niet het geval te zijn. Omdat we de vogels al twintig jaar volgen, merkten we op dat jongere vogels collectief vroeger begonnen te migreren.”

Doorslaggevende factor hierbij is klimaatverandering. Jongere vogels maken hun nest vroeger, omdat het eerder warm wordt. Wanneer de eieren uitkomen hebben de jonge vogels vervolgens meer tijd om zich voor te bereiden op en goede plaatsen te vinden voor de winter.

“Dit onderzoek is heel belangrijk, omdat vele andere trekvogelsoorten op dit moment in aantallen achteruit hollen en het vaststellen hoe klimaatverandering daarin een rol speelt is de sleutel tot begrijpen waarom het zo slecht gaat met deze vogels”, aldus Gill.

Bron:

©AnimalsToday.nl.nl


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.