Compassion in World Farming heeft deze week een fotodossier naar Eurocommissaris Borg gestuurd dat opnieuw laat zien dat illegale praktijken wijd verbreid zijn in de varkenshouderij.

dossier

De foto’s zijn recent en afkomstig uit vakbladen en websites voor de varkenshouderij uit Nederland, Frankrijk, Ierland, Italië, Groot-Brittannië, Polen en Spanje. Ze tonen varkens met afgeknipte staarten, die leven in kale hokken zonder strooisel. Dit is in strijd met de Europese richtlijn voor het welzijn van varkens, die routinematig staartknippen verbiedt en die voorschrijft dat alle varkens moeten beschikken over manipuleerbaar materiaal, zoals stro, hooi, hout, zaagsel, compost of een mengsel daarvan.

‘Het is schrijnend hoe makkelijk we deze foto’s van websites en magazines van en voor de varkenshouderij konden verzamelen’, zegt Geert Laugs, directeur van CIWF Nederland: ‘Het dossier laat zien dat de illegale praktijken op grote schaal voorkomen en toont aan hoe weinig de varkenssector in Nederland en Europa doet om de situatie te verbeteren en tenminste aan de wettelijke eisen te voldoen. Het is de hoogste tijd dat de overheid haar ogen opent en effectief op de naleving van de richtlijn gaat controleren. Die is immers ook in de Nederlandse wet opgenomen.’

Veel varkenshouders knippen biggenstaarten af om te voorkomen dat de dieren uit frustratie en verveling in de kale hokken aan elkaars staart gaan bijten. Wetenschappelijk onderzoek laat echter zien dat het verbeteren van de levensomstandigheden en vooral het verstrekken van geschikt afleidingsmateriaal de juiste manier is om staartbijten te voorkomen. De foto’s die CIWF nu naar de Europese Commissie stuurde tonen allemaal varkens in hokken zonder geschikte verrijking. Er is kennelijk niets gedaan om de ongeschikte levensomstandigheden te verbeteren, zoals de wet voorschrijft.

Het recente dossier staat niet op zich. Het bevestigt de uitkomsten van diverse onderzoeken van CIWF in de Europese varkenshouderij. Ook die laten grootschalige wetsovertredingen zien.

Persbericht Compassion in World Farming


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.