Search Results for varkenshouderij

slachthuizen
Buitenland, Kort, Nieuws

Ernstige misstanden op ‘goedgekeurde’ Franse varkenshouderij 

Een Franse non-gouvernementele organisatie is een juridische procedure begonnen tegen de Franse staat wegens ‘het falen van de veterinaire diensten’. De aanleiding is het publiceren van valselijk geruststellende inspectiebevindingen door dierenartsambtenaren nadat er undercoverbeelden zijn vrijgegeven waarop te zien is dat varkens op deze varkensboerderij…

Screenshot video
Buitenland, Kort, Nieuws

Animal Aid en PETA stellen misstanden in Britse varkenshouderij aan de kaak 

Afgelopen februari heeft de Britse dierenwelzijnsorganisatie Animal Aid die strijd tegen dierenmishandeling een undercover-operatie uitgevoerd bij vijf locaties waar York Wold Pig Pro Ltd. is gevestigd. Medewerkers van het undercoverteam ontdekten afschuwelijke misstanden bij het bedrijf zoals zieke varkens in een smerige omgeving, doodgeboren biggetjes…