Het aantal Nederlandse varkenshouderijen is afgelopen 11 jaar gehalveerd, maar het aantal varkens per boer verdubbelde. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal varkens en schapen liep iets terug, er kwamen wat kippen en koeien bij en het aantal geiten verdubbelde. Veel kleine boeren verdwenen, grote bedrijven namen het over.

CBS: Verdubbeling aantal geiten, schaalvergroting varkenshouderij
Het aantal varkens per boer verdubbelde | Foto: House of Animals

De uitkomst van de Landbouwtelling 2021 van het CBS is gepubliceerd. Het aantal varkens in Nederland nam volgens de CBS-cijfers vorig jaar af met 4 procent, naar 11,4 miljoen. Rond 12 miljoen varkens is al jaren gebruikelijk. Tussen 2011 en 2021 halveerde echter het aantal varkenshouderijen van 6500 naar 3400, waardoor er sprake is van forse schaalvergroting in de varkensindustrie, met steeds groter wordende bedrijven.

Stoppen

Per bedrijf ging het gemiddelde aantal varkens van 1900 in 2011, naar 3400 nu. De grootste varkensbedrijven staan in Limburg (5300) en Noord-Brabant (4800). De afname van met name kleine boeren is waarschijnlijk het gevolg van stopregelingen, onder meer om stankoverlast door ammoniak en de stikstofuitstoot terug te dringen.
.

Bokjes de dupe van schaalvergroting in geitenhouderij

Bokjes

De melkgeit maakt sinds 2011 in Flevoland, Gelderland, Zuid-Holland en Zeeland een enorme groei door, van 250.00 naar 482.000 in 2021. Ook dit zijn grote houderijen, met veel dieren en dierenwelzijn om toezicht op te houden. Want dieren zijn altijd wel ergens de dupe van.

Wilt u Q-koorts, corona of longontsteking?

©AnimalsToday.nl BVR