In natuurgebied de Gelderse Poort zijn op initiatief van het Wereld Natuur Fonds (WNF) en Ark Natuurontwikkeling twee otters uitgezet, een mannetje en een vrouwtje van elf maanden oud.

Gelderse Poort
© Yves Adams, Vilda natuurfotografen

De komende weken worden nog drie otters in het gebied uitgezet. WNF-Lifeguard Charlotte Kaebisch mag hierbij helpen. De 15-jarige Charlotte heeft twee jaar geleden meegedaan aan de Welcome Back Missie. Deze wedstrijd draaide om dieren in Nederland zoals de otter en de steur die langzamerhand weer terugkeren in Nederland omdat hun leefgebied een stuk is verbeterd. WNF werkt hier hard aan samen met partners. LifeGuards konden een handje helpen door het liken, tweeten of respecteren van hun favoriete dier. WNF-Lifeguard Charlotte kwam als winnaar uit de bus en de beloning was het helpen uitzetten van een otter:

“Ik kijk altijd naar natuurfilms, waar ze ook vaak dieren zoals otters uitzetten en dan denk ik: ‘O, kon ik dat maar doen’. Gewonde dieren redden en hopelijk weer gezond terugzetten in de natuur. Ik wil later ook een wildlife sos centrum oprichten. Een otter uitzetten is dus een goede voorbereiding. “

Comeback van de otter
De otter is bezig met een heuse comeback in Nederland nadat het dier halverwege de vorige eeuw helemaal was verdwenen. Vanaf 2002 zijn enkele otters succesvol uitgezet in de Kop van Overijssel en Zuidoost-Friesland. Er is nu ruim tien jaar later een kleine, maar groeiende populatie van ongeveer 100 dieren. De otters verspreiden zich steeds verder over Nederland. Begin dit jaar werd voor het eerst sinds 1978 weer een otter gesignaleerd in de Randstad en eerder deze week nog zijn sporen van een otter gevonden tussen Veenendaal en Rhenen. Een dreigend probleem voor deze Nederlandse populatie is inteelt en daarom is het bijplaatsen van otters uit andere gebieden in Europa noodzakelijk. Deze otters komen uit verschillende Duitse wildparken.

Geschikte leefomgeving

“Otters horen in Nederland. Het is geweldig om te zien dat ze net als de bevers terug zijn in dit gebied. Voor natuurbeschermers is dit de spreekwoordelijke kers op de taart. Het is echt een teken dat het beter gaat met de natuur”, zegt een enthousiaste Esther Blom van WNF.

De Gelderse Poort is uitermate geschikt voor de marterachtige. Dat bewijst de aanwezigheid van de twee ottermannetjes die nu al op eigen kracht de Gelderse Poort hebben gevonden. Er is voldoende beschutting en voldoende voedsel in het moeras en het water is van goede kwaliteit. Bovendien zijn wegen die het water kruisen veilig gemaakt voor otters. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 80% van de ottersterfte in het oorspronkelijke uitzetgebied door aanrijdingen wordt veroorzaakt. Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Rivierenland, natuurbeheerders en provincie Gelderland hebben rasters geplaatst die voorkomen dat dieren wegen oversteken en er zijn loopplanken aangebracht onder bruggen.

De komende jaren worden de otters gemonitord door vrijwilligers van CaLutra, Flora en Faunawerkgroep Gelderse Poort en Otterwerkgroep Doesburg.

Persbericht Wereld Natuur Fonds