Met 4500 egelwaarnemingen was het Egelweekend van 2021 een groot succes. Dat vinden de Zoogdiervereniging, Egelwerkgroep, Jaarrond Tuintelling en OERRR, die opriepen om egelwaarnemingen door te geven. Niet alleen het aantal egels steeg ten opzichte van vorig jaar, ook het aantal waarnemers nam toe. Zo werden er via tuintelling.nl alleen al 1140 tellingen van egels in tuinen doorgegeven.

Ruim 4500 egels geteld tijdens Egelweekend 2021
Ruim 4500 egels geteld tijdens Egelweekend 2021 | Foto: publiek domein

Net als vorig jaar werden de meeste tuintellingen doorgegeven in Zuid-Holland. Van de 1140 tuintellingen waren er 219 afkomstig uit deze provincie. Ook de nummers 2 en 3, Noord-Holland en Gelderland, zijn hetzelfde gebleven. In veel tuinen werden bovendien meerdere egels waargenomen, soms wel acht tegelijk! Ook wanneer men geen egels in de tuin had, kon dit worden doorgegeven als zogenaamde nulwaarneming.
.

Egel gezien? Geef het door tijdens het Egelweekend

.
Naast tuinwaarnemingen van egels konden ook losse waarnemingen, buiten tuinen, worden ingevoerd via waarneming.nl en telmee.nl. Ook via deze meldpunten werd dit jaar een bovengemiddeld aantal egels doorgegeven. Van alle egels die zijn geteld werden er ruim 160 dode egels ingevoerd. Deze waarnemingen spelen een belangrijke rol in egelonderzoek. Niet alleen kan de aanwezigheid van de soort worden vastgesteld, ook kunnen de knelpunten voor egels, zoals (snel)wegen, in kaart worden gebracht. Zo kunnen daar maatregelen worden getroffen.

Ook egels verdwenen

In tegenstelling tot vorig jaar zijn er afgelopen weekend geen egels waargenomen op Ameland en Schiermonnikoog. De egels op Texel, Vlieland en Terschelling lieten zich gelukkig wel zien.

Egels eten graag bosaardbeien | Foto: publiek domein

Ook elders zijn egels opeens verdwenen. Een lezer van AnimalsToday uit Leusden laat aan de redactie weten:

“Sinds het groenonderhoud hier bijna om de week met jakkerende bladblazers ieder gemaaid grasje en blaadje onder heggen en struiken vandaan blaast, hebben we geen egel meer gezien. Vroeger hadden we er altijd twee, soms meer.”

Inzicht

Met de resultaten van het Egelweekend hopen de Zoogdiervereniging en de Egelwerkgroep meer inzicht te krijgen in de stand en verspreiding van de egelpopulatie. Op basis van tellingen sinds 1994 is te zien dat de egelpopulatie met 67 procent is afgenomen. Ook uit het afgelopen Egelweekend blijkt hoe belangrijk tuinen zijn voor egels.
.

Vogelbescherming: Dump de bladblazer!

Blijf egels tellen

Wil je het hele jaar door de egels in jouw tuin doorgeven? Dat kan! Meld jouw tuin aan bij de Jaarrond Tuintelling. Egels op andere locaties kunnen worden doorgegeven via telmee.nl en waarneming.nl. Geen account? Dan kun je je egelwaarneming doorgeven via dit meldpunt.

Meer informatie:

Bron: