Bij het aanbreken van dit voorjaar verschijnt in Environmenal Science & Technology een interessant artikel waarin een verband wordt gelegd tussen het massaal sterven van bijenvolken en de technologie om met insecticiden gecoate maïsplanten in de grond te zetten.

Pneumatische zaaimachineIn de late negentiger jaren begon men op grote schaal neonicotinoïden als insecticide te gebruiken. Deze stoffen hadden als voordeel dat zij insecten door verlamming van de zenuwen uitschakelen, maar voor andere dieren onschadelijk zijn. In diezelfde tijd begon ook het mysterieuze sterven van bijenvolken, steeds in de periode van half maart tot mei, als men maïs ging planten. Men dacht toen dat dit zou kunnen komen omdat de insecticiden zich door de lucht zouden kunnen verspreiden tijdens het planten met de pneumatische boormachines. Deze machines leveren veel uitstoot van deeltjes met de insecticidecoating. De onderzoekers hebben verschillende methodes onderzocht om de plantmethodes veiliger te maken, zoals variatie in coating en plantmethode, maar vonden dat geen enkele methode de bijen die door de emissiewolk van de plantmachines vlogen, konden beschermen, zelfs niet als de emissiewolk door een deflector naar de grond werd gericht.

Gisteren verscheen hier op PiepVandaag het bericht dat het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB) voornemens is de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (RUB) per 1 juli 2012 in te trekken. Hier nog een aanwijzing dat dit een heel slecht idee is en hoe schadelijk de chemische varianten kunnen zijn!

Lees meer

©PiepVandaag.nl Jeanco Lapierre Armande