Begin februari 2012 publiceerde het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB) in de Staatscourant haar voornemen om de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen per 1 juli 2012 in te trekken.

Honingbij - RUB

Dit betekent dat absoluut onschadelijke en puur natuurlijke, maar duidelijk effectieve bestrijdingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld zand, melk, bier en ongebluste kalk, vanwege een niet voldoende definieerbare werkzame stof verboden zullen worden.

Zembla heeft hier op 12 maart 2011 de aflevering ‘Moord op de honingbij’ aan gewijd (zie onder). Moord op de honingbij, inderdaad. U kunt namelijk wel begrijpen dat zodra het gebruik van bovengenoemde middelen lastig zo niet onmogelijk wordt gemaakt, het gebruik van reguliere bestrijdingsmiddelen toeneemt. Het gebruik van die middelen betekent voor hommels en honingbijen, en daarmee voor onze voedselvoorziening een groot gevaar. 80% van alle planten op aarde is namelijk afhankelijk van de bestuiving door bijen.

In Zembla’s aflevering werd ook nog eens duidelijk dat de Wageningse Universiteit in haar onderzoek naar de oorzaak van bijensterfte niet onafhankelijk kon worden genoemd. Dit onderzoek werd namelijk mede gefinancierd door Bayer, de producent van de reguliere bestrijdingsmiddelen.

Wageningen wijt de enorme bijensterfte aan de varroamijt.

Varroamijt
©Wikipedia

Een publicatie in het wetenschappelijk tijdschrift Science geeft echter weer dat reguliere bestrijdingsmiddelen wel degelijk een enorm negatieve invloed hebben op het aantal bijen.

Kijk hier de uitzending van Zembla terug.

Stop de afschaffing van RUB en kom in actie!

©PiepVandaag.nl Gijsbert van Gils